top of page


 

Každý z nás si zaslouží celkové zdraví, svobodu a radost.

 

Úplně každý.

Vy také!

 

Jak pracuji:

V centru mého pojetí práce vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům. Klient má neustálou kontrolu nad děním, rozhodující jsou jeho vjemy a prožitky v přítomné chvíli. Vědomé a podvědomé je tak více v rovnováze, vychází se z individuálních dispozic, využívá se vnitřních zdrojů klienta.

Pracuji také s dechem, pohybem, imaginací a tzv. "stresovými pozicemi" – tím dosahuje klient uvolnění nahromaděného napětí. Cílem zdraví člověka je tzv. „pulsace“ – přirozená dynamika a vnitřní pohyb uvolněného organismu.

Cílem této naší spolu-práce je dosažení emočního a tělesného vycentrování, optimalizace svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle, v postojích, v mysli, emocích a v jednání v soukromí, tak i v práci, s lidmi a celkově v širším životě.

​​Pracuji s klienty přes 21 let. Využívám při této službě zejména prvky a metody Kvantové terapie, Transakční analýzy, Biosyntézy, Somatického koučinku, Systemiky, Bodyterapeutické techniky, poznatky současných neurověd, sebeřízení, Čchi kungu, Mindfulness a Jógy.

Vždy pracuji s klienty podle toho, co člověk individuálně potřebuje a z čeho má největší přínos.

Pokud vás má práce oslovila, těším se na setkání :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když bolí duše...

„Už nevím jak dál", „pořád se pohybuju v kruhu", „nejde, nedaří se, nemůžu, nechci..."

- poznáváte se v tom?

Podstatou konzultace či tréninku sebeřízení a terapie obecně je dosáhnout souladu (integrity) mezi tím, co člověk dělá (jednání), co cítí (emoce) a co si o tom myslí (myšlení). Jedině tak může využít svůj potenciál naplno. Bez vnitřních brzd a sebe-omezení.

Pokud integrita není v souladu, jednou z možností, jak toho dosáhnout, je pátrat po příčině. Už jen tím, že si o nějakém silném tématu promluvím s někým jiným, třeba s odborníkem, kterého zatím neznám, mohu dostat nový, nezávislý pohled na věc. Pokud k takovému člověku získám důvěru, mohu se mu otevřít mnohem víc. Když svá trápení dostanu ze sebe ven, hodně se mi uleví.

Pracuji s klienty přes emoce (prožitky), myšlení a také s tělem (pohybem) a podvědomím. Protože všechny emoce prožívá každý člověk přes tělo (ukládají se v těle, dokud je nedostaneme pryč). Proto je zásadní pracovat také s tělem, přesněji řečeno s pohybem.

 

Všechny tzv. “negativní emoce” a postoje, jako například hněv, vztek, znechucení, nebo zranění, traumata a obecně stres se ukládají v těle. Reakce těla souvisí s naším podvědomím. V těle a v našem podvědomí je naše veškeré trápení, ale také radost ze života uložena, nebo uvězněna. To zdravé lze dostat ven na světlo a radovat se z toho. A ty bolesti a zranění nechat jít pryč. Vypustit to, ať nás to již dále nebrzdí v rozletu a v radostech našeho života.

Cesta z trápení vždy zásadně souvisí se změnou postoje.

                                Jsou dvě hlavní cesty, způsoby jak ke změně postoje, tedy celkově života dojdeme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

První možnost je cesta trápení, utrpení.

 

Člověk má dojem, že potřebuje a “chce” si některá trápení odžít přes utrpení, nevidí a nezná často jinou cestu. Žije ve scénáři, který dobře zná (obvykle ze své rodiny)...

Toto je nejčastější cesta. Velmi drsně, avšak trefně řečeno je to o “rytí pusou dost dlouho ve hlíně...”

 

- dokud si člověk už sáhl dost na dno. A pak si sám sobě řekne DOST! Už to fakt obrovsky bolelo. A už mi to opravdu stačilo! Teď to změním. A zvednu se a budu žit jinak. Tato tragédie mi už fakt stačila...!

Teprve přes cestu poměrně velkého utrpení nakonec, často, až na konci svých sil, člověk pustí to, co jej trápilo a nakonec změní svůj postoj a následně i celý svůj život k lepšímu.

Druhá možnost je cesta mnohem rychlejší a s minimem utrpení.

 

Je to cesta Sebeuvědomění. Cesta péče o sebe, respektu k sobě. Přes práci se svými vnitřními zdroji, vůlí, odvahou, sebedůvěrou.

 

Když máte zdravější vztah k sobě a velmi dobrý kontakt se svými vnitřními zdroji, mnohem dříve si uvědomíte, co se vlastně ve vašem životě děje.

Díky tomu mnohem dříve dovedete sundat tzv. “růžové brýle”. 

Zjistíte, jak se doopravdy věci mají a můžete na tuto situaci reagovat adekvátně

= dospěle, s nadhledem a zralostí.

A to jak nadanou situaci teď a tady, tak i koncepčně celoživotně v dlouhodobém měřítku. Tedy i z pohledu, zda má pro vás například smysl setrvávat v nezdravém vztahu pracovním / partnerském / přátelském / rodinném, atd.

 

A nebo co je potřeba změnit, aby to smysl opravdu dávalo, aby to bylo kvalitnější,vyváženější a svobodnější soužití, ne závislé nebo jakkoliv nezdravé pro vás

a další zúčastněné.

 

Také dovedete pojmenovat co vám nevyhovuje, proč a jak to potřebujete změnit, abyste s tím byl/a ok.

 

Když posilujete tuto cestu, státe se čím dál svobodnější, zdravější a šťastnější psychicky, vztahově i fyzicky.

Navíc tato cesta je téměř bezbolestná. Je mnohem příjemnější a pohodlnější.

Navíc je jako jediná opravdu trvalá. Stavají se z vás díky ní opravdu vyzrálí

a šťastnější lidé.

Lidské slovo, naladění se na klienta, naprosté bezpodmínečné přijetí, vyslechnutí
a porozumění (bez hodnocení a kritiky) léčí lidskou duši zásadním způsobem.

Sebehodnota a Vztahy

bottom of page