top of page

Každý z nás si zaslouží celkové zdraví, svobodu, radost a naplnění života.

 

Úplně každý.

Vy také!

Když bolí duše, srdce, tělo, nebo mysl...

„Už nevím jak dál", „pořád se pohybuju v kruhu", „nejde, nedaří se, nemůžu, nechci, nevím..."

- poznáváte se v tom?

Podstatou terapie, konzultace nebo tréninku psychohygieny je obecně dosáhnout souladu (integrity) mezi tím, co člověk dělá (jednání), co cítí (emoce) a co si o tom myslí (myšlení). Jedině tak může využít svůj potenciál naplno. Bez vnitřních brzd

a sebe-omezení. A toho je možné dosáhnout, jen když máte v souladu vědomí a podvědomí.

Pokud tato integrita není v souladu, jednou z možností, jak toho dosáhnout, je pátrat po příčině. Už jen tím, že si o nějakém silném tématu promluvím s někým jiným, třeba s odborníkem, kterého zatím neznám, mohu dostat nový, nezávislý pohled na věc. Pokud k takovému člověku získám důvěru, mohu se mu otevřít mnohem víc. Když svá trápení dostanu ze sebe ven, hodně se mi uleví.

Pracuji s klienty přes emoce (prožitky), myšlení a také s tělem (postojem a pohybem) a s podvědomím. Protože všechny emoce prožívá každý člověk přes tělo (ukládají se v těle, dokud je nedostaneme pryč). Proto je zásadní pracovat také s tělem, přesněji řečeno s velmi jednoduchými pohyby, které zvládnou malé děti i 85 leté seniorky. Tedy i vy :)

 

Všechny tzv. “negativní emoce” a postoje, jako například hněv, vztek, znechucení, nebo zranění, traumata a obecně stres se ukládají v těle. Reakce těla souvisí s naším podvědomím.

 

V těle a v našem podvědomí je naše veškeré trápení, ale také radost ze života uložena, nebo uvězněna. To zdravé lze dostat ven na světlo a radovat se z toho. A ty bolesti a zranění nechat jít pryč. Vypustit to, ať nás to již dále nebrzdí v rozletu a v radostech našeho života.

Cesta z trápení vždy zásadně souvisí nejprve se změnou postoje k sobě.

                                Jsou dvě hlavní cesty, způsoby jak ke změně myšlení a postoje, tedy celkově změně v životě dojdeme:

První možnost je cesta trápení, utrpení, odporu vůči světu i vůči sobě.

 

Člověk má dojem, že potřebuje a “chce” si některá trápení odžít přes utrpení, nevidí a nezná často jinou cestu. Žije ve scénáři, který dobře zná (obvykle ze své rodiny)...

Toto je nejčastější cesta. Velmi drsně, avšak trefně řečeno je to o “rytí pusou dost dlouho ve hlíně...”

 

- dokud si člověk už sáhl dost na dno. A pak si sám sobě řekne DOST! Už to fakt obrovsky bolelo. A už mi to opravdu stačilo! Teď to změním. A zvednu se a budu žit jinak. Tato tragédie mi už fakt stačila...!

Teprve přes cestu poměrně velkého utrpení nakonec, často až na konci svých sil, člověk pustí to, co jej trápilo, držel si ve svém podvědomí a konečně změní svůj postoj a následně i celý svůj život k lepšímu.

Druhá možnost je cesta mnohem rychlejší a s minimem utrpení.

 

Je to cesta sebeuvědomová.

Je to cesta péče o sebe, respektu k sobě, o laskavosti k sobě i ostatním.

Přes práci se svými vnitřními zdroji, vůlí, odvahou, soucitem a sebehodnotou.

Je to cesta o tom být v kontaktu se sebou, s přírodou a s ostatními okolo nás.

 

Když máte zdravější vztah k sobě a velmi dobrý kontakt se svými vnitřními zdroji, mnohem dříve si uvědomíte, co se vlastně ve vašem životě děje.

Díky tomu mnohem dříve dovedete sundat tzv. “růžové brýle”. 

Zjistíte, jak se doopravdy věci mají a můžete na tuto situaci reagovat adekvátně

= dospěle, s nadhledem a zralostí.

A to jak nadanou situaci teď a tady, tak i koncepčně celoživotně v dlouhodobém měřítku. Tedy i z pohledu, zda má pro vás například smysl setrvávat v nezdravém vztahu pracovním / partnerském / přátelském / rodinném, atd.

 

A nebo co je potřeba změnit, aby to smysl opravdu dávalo, aby to bylo kvalitnější,vyváženější a svobodnější soužití, ne závislé nebo jakkoliv nezdravé pro vás

a další zúčastněné.

 

Také dovedete pojmenovat co vám nevyhovuje, proč a jak to potřebujete změnit, abyste s tím byl/a ok.

 

Když posilujete tuto cestu, stáváte se čím dál svobodnější, zdravější a šťastnější psychicky, vztahově i fyzicky.

Navíc tato cesta je téměř bez bolesti a s minimálním odporem.

Je mnohem příjemnější a pohodlnější.

Navíc je jako jediná opravdu zralá, trvalá a dlouhodobá.

Stavají se z vás díky ní opravdu vyzrálí, spokojení a šťastnější lidé.

Sebehodnota, Terapie a Vztahy

Už jen "pouhé" lidské slovo, naladění se na klienta, naprosté bezpodmínečné přijetí, vyslechnutí
a porozumění (bez hodnocení a kritiky) léčí lidskou duši zásadním způsobem...

 
Jak kýžené změny a zlepšení v životě dosáhnete se mnou?
(více se dovíte na této stránce - Jak pracuji):

V centru mého pojetí práce vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům. Klient má neustálou kontrolu nad děním, rozhodující jsou jeho vjemy a prožitky v přítomné chvíli. Vědomé a podvědomé je tak více v rovnováze, vychází se z individuálních dispozic, využívá se vnitřních zdrojů klienta.

Pracuji také s dechem, pohybem, imaginací a tzv. "stresovými pozicemi" – tím dosahuje klient uvolnění nahromaděného napětí. Cílem zdraví člověka je tzv. „pulsace“ – přirozená dynamika a vnitřní pohyb uvolněného organismu.

Cílem této naší spolu-práce je dosažení emočního a tělesného vycentrování, jasná svěží mysl, optimalizace svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle, v postojích (k sobě, k ostatním, ke světu), v mysli, v emocích a v jednání, v soukromí i v práci, s lidmi a celkově v širším životě a různých vztazích.

​​Pracuji s klienty přes 23 let. Využívám v této službě zejména prvky a metody celostní hloubkové terapie, Transakční analýzy, Biosyntézy, Somatického koučinku, Systemiky, poznatky současných neurověd, sebeřízení, Inteligence těla a podvědomí, Čchi kungu, Mindfulness a Jógy.

Vždy pracuji s klienty podle toho, co člověk individuálně potřebuje a z čeho má největší přínos.

Pokud vás má práce oslovila, těším se na setkání :)

bottom of page