Jak pracuji a co využívám ve své praxi

Zpevňuji, Uvolňuji a Posiluji klienty v tom, aby žili vědomě šťastný a svobodný život už teď = ode dneška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propojuji metody západního i východního pohledu na svět, na život a na člověka.

Využívám z různých systémů to nejlepší:

Z psychologických a terapeutických systémů: Transakční analýza, Body terapie, Systemika, Rogers, Somatický koučink®, Transformační koučink, Somatic expirience, Psycho-sexuální terapie, Systemické a rodinné konstelace, Hlasová terapie a další.

 

Z hlediska fyzického zdraví: Celostní psychosomatická medicína, funkční jednoduchá rehabilitace a fyzioterapie, komplexní zdravý životní styl bez diet, bez jojo efektu, bez počítání kalorií a bez počítání jídla na gramy.

 

Z výcviků a kurzů Change-management, soft skills, sebeřízení, asertivita, RWCT, Montessori, Respektovat a být respektován, Začít spolu, aplikované neurovýzkumy o fungování mozku, neuro-behaviorální ekonomické myšlení,  filosofie myšlení na západě i na východě, a dalších.

 

Z východních nauk Ajurvéda, TČM, Psycho-somatika, Čchi kung , nauka o Tao, vybrané progresivní druhy Jógy (nejen práce s dechem, hlasem, tělem, vodou), bojová umění.

Věnuji se také současným aplikovaným neuro-anatomickým výzkumům o fungování mozku,

Mindfulness a naukám o růstu a rozšiřování vědomí.

 

 

Přínosy - co zejména získáte konzultacemi se mnou:

 • Prevenci psychosomatických, fyzických a psychických nemocí, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, úzkosti, invalidita.

 • Udržení dobré pracovní výkonnosti, nebo její zvýšení – vyrovnaný člověk se dokáže lépe koncentrovat na práci i odpočinek.

 • Udržení fungujících sociálních vztahů, jejich upevnění a budování – člověk, který je duševně zdravý, pozitivně působí na své okolí, také jej lépe vnímá v celém spektru.

 • Zvýšení osobní spokojenosti, radosti a štěstí – vyrovnaný člověk tolik neprožívá negativní citová vypětí, naopak více se raduje a neřeší nepodstatné.

 

Pracuji zejména s těmito oblastmi / prvky / atributy / nástroji:

- emoce

- podvědomí

- poznatky o fungování mozku a těla

- psycho-somatika

- životní postoje

- dech

- pohyb

- uvolňování

- udržování se ve Flow

Pracuji přirozeně s respektem k tomu, jak funguje tělo, bez manipulace. (Není to hypnóza ani NLP). 

Etika je zásadní součást mé práce. Jako konzultant uznávám tento etický kodex. Více v etickém kodexu zde.

Využívám otevřených a "zázračných" otázek. Velmi se osvědčily a fungují na zvědomění současného vektoru jednání a jak ho změnit.

 

Úspěšnost člověka v "uzdravení" z různých nemocí je ve vytvoření optimálních podmínek k "samouzdravení".

Vždy se "samoléčí" a uzdraví jen a pouze člověk, nikoliv diagnoza, nebo nemoc.  

Cesta do zdraví je o spuštění přirozeného vnitřního pořádku v životě.

Udržení zdraví není cíl - je to životní styl.

Díky péči o sebe si ve svém těle, mysli, v srdci, emocích a celkově ve svém životě obnovíme Harmonii.

Při tom se nám přirozeně otevře další úplně nový rozměr života - intuice:

Respektuji, že každý člověk je integrální bio - psycho - sociální a spirituální bytost. Pracuji se všemi těmito složkami, aby člověk mohl být trvale (psychicky i fyzicky) zdravý. 

 

Pokud jednu či více složek zanedbáváme, navíc dlouhodobě, vzniká disharmonie – podvědomé vnitřní napětí způsobené nenasycením v dané oblasti. Po nějaké době vznikne nemoc. Někdy fyzická nemoc, jindy duševní. Vždy se to však promítne i do projevů našeho těla.  Naštěstí to lze ve více než 90% zvrátit. V tomto směru řeším s klienty jak "nápravu" z nemoci do zdraví, tak zejména prevenci, aby u člověka nemoc nevznikla a nemusela vzniknout.

 

Již od prvního setkání si prožitek tělesného a psychického zdraví a harmonie zažije každý člověk.

K tomuto cíli se postupně budeme společně přibližovat.

Ze zkušeností to funguje i na dálku, přes on-line konzultace. 

 

Vaše podvědomí tento stav dávno zná. Naučíte se se svým podvědomím pracovat - zjistíte, kam v životě přirozeně směřovat.

Budete znát konkrétní podobu cílového stavu, ke kterému stejně intuitivně podvědomě směřujete.

 

Budete moci konečně žít bez běžných a častých kotrmelců a prudkých "nárazů s realitou" - bez těžkých negativních dramat, bez zranění a bez bolesti.

Zažije to každý člověk, který je v kontaktu sám se sebou, napojený na své vnitřními a vnější zdroje.

Takovou akceleraci a chuť do života většina lidí zažila naposledy v dětství. Protože nejspíš naposledy v dětství jsme se často hodně hýbali a byli v kontaktu se svými zdroji...

 

Má práce je naučit vás to. Vždy mě obrovsky těší a naplňuje velkou vděčností a pokorou, když vidím jak se každé klientce a každému klientovi výrazně zlepšuje kvalitu života již od našeho prvního setkání. :)

Klient ode mě pokaždé odchází více propojený se svými zdroji a celkově integrovaný sám se sebou. A mnohem spokojenější. :)

80 % úspěchu je často JEN o tom začít. To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší.

 

Proto se rozhodněte nejlépe teď. Právě teď máte tuto příležitost. Objednejte se. V případě nespokojenosti nic neplatíte. Tuto garanci dávám, protože vím, jak jsou klienti pokaždé nadšení a jak jim to zásadně zlepšuje život.

Metody "Sebeuvědomování" a "Sebeosvobozování" byly donedávna přísně tajné techniky z tajných společností východu

i západu, včetně z tibetských učení velkých učenců. V této době jsou některé z těchto tajemství odhaleny a i vy se s nimi můžete oficiálně seznámit...

Jádro mé práce s klienty je o:

 • práci s vnitřními a vnějšími zdroji = na intelektuální, emoční, tělesné (pohybové), prostorové a podvědomé úrovni

 • nalezení vnitřní motivace = o nastartování, rozpumpování “perpetum mobile” = budete se těšit, jak své téma konečně velmi brzo vyřešíte (a nebo pustíte, pokud to případně není téma k řešení v tomto období)

 • nalezení odvahy ke změně, přes integraci: podvědomí, myšlení, prožívání, postojů, mluvení, chování a konání

 • pravidelná reflexe pokroku a aplikace poznatků, postojů do dlouhodobé paměti, do vlastního života

 • specifických funkčních a originálních oslavách - člověk si skutečně odžije změnu života, nalezení nového optimálního stavu, který si díky těmto oslavám zafixuje

 • několika dalších specifických činnostech, know-how, které jsem sestavil a rozvinul za 19 let praxe s tisíci klienty a účastníky

 

Konzultace sebeřízení, terapie a celostního zdraví mohou obsahovat některé z těchto oblastí:

– životospráva a spánek

– návyky a organizace práce a osobního života

– pracovní prostředí

– domácí prostředí

– relaxační techniky

– pohyb, případně sport

– systém hodnot, Vizí, cílů, postojů, smysl a účel života

- sebedůvěra, sebejistota

– sebepoznání, seberozvoj

– autoregulace a zdravá ventilace emocí

– emoční a tělesné prožívání emocí

– psychická odolnost vůči negativním vlivům

– asertivita

– pozitivní a "přesnější" myšlení

– reflexe a pravidelné oslavy

– prevence syndromu vyhoření

​– jak žít plnohodnotně, pokud máte napsaná analgetika, psychofarmaka, antidepresiva

- rozvoj laskavosti k sobě i ostatním

Rád vás zpevním a posílím na vaší cestě osobního, pracovního

a především šťastného života.

Srdečně Lukáš Javůrek.

jung_-_4_typy_-_skola_mentalnich_jazyků
jak pracuji s klienty.jpg

- současné výzkumy o vlivu vody na člověka

- zakotvení a funkční stabilizace v životě a v sobě

- obnovení přirozené "pulzace" v těle  a v životě

- zaměření pozornosti na řešení

- energie v těle

- od/pouštění starých emocí, stresů, traumat, úzkostí

- více dalších oblastí a témat

 

Informativní schůzka

Zjistíte, kam až vás konzultace, koučink, nebo terapie může posunout.

Strategické setkání

Odcházíte s jasnou vizí a strategií. Definujeme cíle spolupráce.

Spolupráce

Provázím vás k dosažení vašich cílů

a naplnění vaší vize. Dějí se opravdové změny ve vašem pracovním a osobním životě.

Co vám setkání se mnou přinese:

 • zvýšení sebedůvěry, sebevědomí, sebejistoty

 • vnitřní stabilitu a zakotvenost v sobě

 • rychlé zvládání změn

 • nový pohled na mezilidské vztahy a jejich fungování

 • zlepšení vztahů v rodině, v práci i s přáteli

 • zlepšení vztahu sama se sebou - začnete si sebe mnohem více vážit a pečovat o sebe

 • nalezení životní rovnováhy

 • stabilizaci odvahy posunout v životě dál

 • ​rozhodnost v těžkých životních situacích

 • pevnější vůli

 • naplnění vlastního potenciálu

 • psychické a fyzické uvolnění

 • efektivní relaxaci

 • porozumění jak úžasně může vaše tělo                  i psychika fungovat, když o ně (= o sebe)                 jen trochu, zato správně, pečujete

 • lepší fyzické i psychické zdraví

 • radost ze života v jakékoliv situaci

 • pocity štěstí a svobody v přítomném okamžiku

 • zdraví = zbavení se různých alergií a nemocí

S čím vám setkání pomůže,

co změníte a překonáte:

 • ​ztracená, nebo pošlapaná sebedůvěra, sebevědomí, sebehodnota

 • nespokojenost v práci

 • velké stresy, napětí v těle i v psychice

 • obtížná životní rozhodnutí

 • složité osobní vztahy

 • náročná žensko-mužská témata

 • osobní krize

 • velké životní změny

 • strach, úzkost, deprese

 • špatný spánek

 • špatné stravování a životní režim

 • frustrace či deprivace

 • jak zvládat změny (v osobním životě i v práci)

 • často komplikovaný vztah sám k sobě

 • pomalý kariérní růst

 • potíže ve škole

 • přechodové krize

 • jak si svůj život pořádně užít

 • tápání co v životě dělat a co ne + jak na to?

 • při nestandardních situacích

 • psychická zranění, traumata, strachy

 • další specifické situace a témata

Vaše podvědomí zná stav absolutního psychického a fyzického zdraví.

Už při prvním společném setkání tento stav na chvilku zažijete.

Společně potom najdeme cestu, jak se k němu dostat a trvale si ho udržet.

Pracuji s mobilizací odvahy, vnitřních a vnějších zdrojů a motivace. To přináší pozitivní změny

v jednání na intelektuální, emoční, tělesné, pohybové a podvědomé úrovni.

Díky tomu snadno rozpoznáme jak se zbavit starostí a trápení, najdeme cíle kudy a kam v životě jít, jak žít, co dává smysl, vyřešíme snadno různá dilemata, ... 

Samozřejmě se to týká i otázek výkonnosti.