top of page

Jak pracuji a co vám to přinese do života


Nepřináším změnu. Přináším vnitřní Proměnu, která mění životy...


Tvořím a držím bezpečný, stabilizující, posilující a otevřený prostor pro klienta.

Co se při tom děje na podvědomé úrovni?

Člověk se zakotví, zpevní, posílí a zároveň uvolní. Díky tomu se otevírá prostor zpracovat si témata, která klient přináší. Jen v tomto nastavení lze opravdu bezpečně otevřít a zpracovat bezpečně jakákoliv trauma, zranění, omezení...

Klienti jsou poté často překvapeni, jak rychle je možné jejich témata konečně zpracovat.

 

 

 

 

 

Propojuji pouze funkční metody západního i východního pohledu na svět, na život, na zdraví a na člověka.

Využívám z různých systémů to nejlepší, co jsem si za 23 let své praxe ověřil, že velmi dobře funguje:

Z psychologických, psychoterapeutických a dalších západních systémů myšlení, prožívání a chování: 

Transakční analýza, Somatický koučink® (vychází z psychoterapeutické metody Biosyntéza), Transformační koučink, Somatic expirience, Systemické a rodinné konstelace, hlasová, zvuková, dechová terapie a další.

Dále je to práce se sebehodnotou, Change a Energy management, Leadership, Time management,  sebeorganizace, hloubkové funkční soft skills (sebeřízení, vyjednávání, sebehodnota, komunikační

a vztahové dovednosti atd.), RWCT, Respektovat a být respektován, současné aplikované neuro-anatomické výzkumy o fungování mozku, neuro-behaviorální a ekonomické myšlení, Mindfulness, Hawkinsovo učení o růstu po úrovních vědomí.

 

Z hlediska fyzického zdraví:

Celostní psychosomatický přístup, Kvantová hloubková terapie, práce s KI (energií a inteligencí těla), funkční jednoduchá rehabilitace a fyzioterapie, komplexní zdravý životní styl bez diet, bez jojo efektu, bez počítání kalorií a bez počítání jídla na gramy...

Z východních nauk a principů propojující tělo - mysl - srdce - intuici:

Psycho-somatika, Čchi kung, nauka o Tao, (mj. práce s dechem, hlasem, zvukem, světlem, tělem, vodou, myslí, podvědomím), vybrané progresivní druhy Jógy - zejména Dzogčchen, Radža joga, Kundalini joga, Tumo (praxe psychického tepla v zimě/chladu), Indická, Taoistická, Japonská a Tibetská psychologie, bojová umění (Aikido, Wing Tsun, Šaolinské Kung Fu), Yuen method, Human design, Genové klíče, I-ťing, Spirální dynamika, Funkční princip a další do nedávna tajné metody, techniky a celé systémy...

Celou praxi mám postavenou na vysoce praktických naukách o přirozeném růstu vědomí = vnitřního naplnění a osobního štěstí.

Pracuji zejména se způsoby jak dosáhnout zakotvení v těle, jasné mysli, žít s otevřeným srdcem, ve vděčnosti, v soucitu a v projasňování intuice.

Pro ilustraci o čem hovořím, velmi jasně o růstu po úrovních vědomí hovoří například Dr. David R. Hawkins, nebo někteří další učitelé osobního rozvoje, např. Eduard a Míla Tomášovi, František Drtikol, Čhögjal Namkhai Norbu, Edgar Cayce, nebo světově známý neurovědec Joe Dispenza, Bruce Lipton a mnozí další.

Pracuji primárně s mentální a fyzickou oblastí člověka. Funguje to na principu uvolňování a rozpouštění vnitřních bloků, traumat, zranění, ega atd.
 

Při práci se mnou se dějí změny a růst po úrovních vědomí částečně skokově, avšak vždy také se stabilizací a zakotvením, aby byl růst kontinuální a směrem vzhůru (obecně vnímáno u mužů) a do nitra (obecně vnímáno u žen).

 

Přínosy - co zejména získáte spoluprací se mnou:

 • Zvýšení osobní spokojenosti, radosti a štěstí – vyrovnaný člověk jen minimálně prožívá negativní citová vypětí, naopak více se raduje, rozpozná a řeší to podstatné ve svém životě.

 • Udržení fungujících sociálních vztahů, jejich upevnění a budování – člověk, který je duševně zdravý, pozitivně působí na své okolí, také jej lépe vnímá v celém spektru, kontextu.

 • Udržení dobré pracovní výkonnosti, nebo její zvýšení – vyrovnaný člověk se dokáže lépe koncentrovat na práci i odpočinek.

 • Prevenci psychosomatických, fyzických a psychických nemocí, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, úzkosti, invalidita atd.

 

Pracuji mimo jiné s těmito oblastmi:

 

- navnímání sama sebe a svých potřeb, sebe-hodnoty

- nacítění na srdce, tělo a propojení se Zemí

- rozšiřování vědomí

- přirozený rozvoj soucitu k sobě i ostatním

- práce s emocemi

- práce s myslí

- podvědomí

- poznatky o fungování mozku a těla

- psycho-somatika

- životní postoje

- dech

- pohyb

- uvolňování celé bytosti

- udržování se ve Flow

- současné výzkumy o vlivu vody na člověka

- zakotvení a funkční stabilizace v životě a v sobě

- obnovení přirozené "pulzace" v těle  a v životě

- zaměření pozornosti na řešení

- energie v těle

- od/pouštění starých emocí, stresů, traumat, úzkostí

- více dalších oblastí a témat

Pracuji přirozeně s respektem k tomu, jak funguje mysl, tělo, srdce, nervová soustava, meridiánový systém

a další energetické systémy člověka, přirozeně, bez manipulace. (Není to hypnóza ani NLP!). 

Etika je zásadní přirozená součást mé práce. Uznávám tento etický kodex psychoterapeutů. Nejsem klinický psychoterapeut, používám hodně jiné metody a výcviky. Více se můžete dočíst v sekci "o mně".

Využívám otevřených a tzv. "zázračných" otázek. Velmi se osvědčily a fungují na zvědomění současného

a podvědomě preferovaného směru myšlení, cítění a  jednání. Provázím klienty také v tom, jak jej celkem snadno změnit, jak se dostat ze zajetí starých zaběhlých podvědomých a zautomatizovaných scénářů, psychologických her, manipulací, rodových, karmických, vztahových a dalších bloků, traumat, zranění, záseků, atd.

Úspěšnost člověka v "uzdravení" z různých ne-mocí na úrovni energie / těla / mysli / emocí / rodových vrstvách atd. je ve vytvoření  optimálních podmínek k "samouzdravení".

Vždy se "samo-léčí" a uzdraví jen a pouze člověk, nikoliv diagnoza, nebo "ne-moc". Člověk si postupně bere svou moc nad svým životem zpět (z nemoci zpět do moci - mohu, jsem zdravý...).

Cesta do zdraví je o spuštění a návratu do přirozeného vnitřního pořádku v životě.

Vyzařování zdraví není jednorázový cíl - je to životní styl.

Díky péči o sebe ve svém těle, mysli, v srdci, emocích a celkově v energiích ve svém životě obnovíte Harmonii.

 

Při tom se vám přirozeně otevře další úplně nový rozměr života - intuice, jasný přímý vhled, vstup do řešení "problému" / tématu.

Respektuji, mám v úctě a ve vědomí, že každý člověk je integrální bio - psycho - sociální a spirituální bytost (současné neurovýzkumy potvrzují to, co věděly staré civilizace, například z Indie, Tibetu, Číny, nebo i staří Slované, Keltové atd). Pracuji se všemi těmito složkami, aby člověk mohl být trvale (psychicky, fyzicky, energeticky) v rovnováze, aby byl tzv. zdravý.

 

Pokud jednu či více složek zanedbáváme, navíc dlouhodobě, vzniká disharmonie – podvědomé vnitřní napětí způsobené nenasycením v dané oblasti. Po nějaké době vznikne nemoc. Někdy fyzická nemoc, jindy duševní. Vždy se to však promítne i do projevů našeho těla.  Naštěstí to lze ve více než 90% zvrátit. V tomto směru řeším s klienty jak "nápravu" z nemoci do zdraví, tak zejména prevenci, aby u člověka nemoc nevznikla a nemusela vzniknout. Tělo, podvědomí, energetický systém člověka a duše se poté často dokáže  zregenerovat sama, pokud k tomu má optimální podmínky a zpracuje původní příčinu, proč disharmonie/zastavení u člověka nastala.

 

Již od prvního setkání si krátký prožitek tělesného a psychického zdraví a harmonie může zažít každý člověk.

K tomuto cíli budeme společně směřovat.

Ze zkušeností to funguje i na dálku, přes on-line a telefonické konzultace. Sami si to můžete ovřit na 1. setkání.

 

Vaše podvědomí tento stav dávno zná. Naučíte se se svým podvědomím pracovat - zjistíte, kam v životě přirozeně směřovat.

Budete znát konkrétní podobu cílového stavu, ke kterému stejně intuitivně podvědomě celý život směřujete.

 

Budete moci konečně žít bez běžných, někdy i častých kotrmelců a prudkých "nárazů s realitou" - bez těžkých negativních dramat, bez zranění a bez bolesti.

Zažije to každý člověk, který je v kontaktu sám se sebou, napojený na své vnitřními a vnější zdroje.

Takovou akceleraci a chuť do života většina lidí zažila naposledy v dětství. Protože mnohdy naposledy v dětství jsme byli v kontaktu se svými zdroji...

 

Má práce je mj. naučit vás to. Vždy mě obrovsky těší a naplňuje velkou vděčností a pokorou, když vidím jak se každé klientce a každému klientovi výrazně zlepšuje kvalita života již od našeho prvního setkání. :)

Klient ode mě pokaždé odchází více propojený se svými zdroji a celkově integrovaný sám se sebou. A mnohem spokojenější.

 

80 % úspěchu je často JEN O TOM ZAČÍT - S ODVAHOU, LASKAVOSTÍ A PRAVDIVOSTÍ k sobě...

 

To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší.

 

Je fajn se rozhodnout změnit a tvořit svůj život podle sebe, tedy podle svého srdce a intuice. Právě teď máte znovu příležitost, pokud vás oslovují tyto texty. Pořádám také specializované skupinové kurzy a workshopy.

Nejste na to sami. Rád vás tím provedu. :)

 

 

 

Například metody "Sebeuvědomování" a "Sebeosvobozování" byly dosud přísně tajné techniky z uzavřených společností východu i západu, například z tibetských učení Velkých Mistrů. V této době jsou některé z těchto tajemství odhaleny a i vy se s nimi můžete postupně seznámit...

Štěstí je důsledkem úrovně vědomí (kým se člověk stal) a ne důsledek majetku nebo zážitků.

- Dr. David R. Hawkins

Jádro mé práce s klienty je o:

 • práci s vnitřními a vnějšími zdroji = na intelektuální, emoční, tělesné (pohybové), prostorové a podvědomé úrovni

 • nalezení vnitřní motivace = o nastartování, rozpumpování “perpetum mobile” = budete se těšit, jak své téma konečně velmi brzo vyřešíte (a nebo pustíte, pokud to případně není téma k řešení v tomto období)

 • nalezení odvahy ke změně, přes integraci: podvědomí, myšlení, prožívání, postojů, mluvení, chování a konání

 • pravidelná reflexe pokroku a aplikace poznatků, postojů do dlouhodobé paměti, do vlastního života

 • specifických funkčních a originálních oslavách - člověk si skutečně odžije změnu života, nalezení nového optimálního stavu, který si díky těmto oslavám zafixuje

 • několika dalších specifických činnostech, know-how, které jsem sestavil a rozvinul za více než 23let praxe se stovkami pravidelných klientů a s tisíci účastníky mých kurzů a workshopů

 

Konzultace sebehodnoty, celostní zdraví a terapie, duševní hygiena, mentoring, nebo psychologie bolesti mohou obsahovat některé z těchto oblastí, které primárně s klienty nastavuji:

- sebehodnota, sebedůvěra, sebejistota

– práce s myslí a postoji k sobě, k ostatním a ke světu

– sebepoznání, seberozvoj

– autoregulace a zdravá ventilace emocí

– emoční a tělesné prožívání emocí

– psychická odolnost vůči negativním vlivům

– zdravá asertivita, respektive zdravý vztah k sobě, vybudování a zachovávání svých hranic a svého prostoru

– systém hodnot, Vizí, cílů, postojů, smysl a účel života

– životospráva a spánek

– návyky a organizace práce a osobního života

– pracovní prostředí

– domácí prostředí

– relaxační techniky

– pohyb

– reflexe a oslavy

– prevence syndromu vyhoření

​– jak žít více plnohodnotně a zároveň bezpečně, pokud máte napsaná analgetika či jiné léky

- rozvoj laskavosti, vděčnosti a soucitu k sobě i ostatním

- psychospirituální krizi a jak jí projít, dokončil a stát se zralým a plně fungujícím členem své komunity, nebo společnosti, ovšem v naprosto novém nastavení, s novými ryzími kvalitami, hodnotami, atd...

Občas pracuji s lidmi, kteří zažili tzn. "bad trip", tedy potíže se začleňováním do reality po užití psychotropních látek (např. retraumatizace, totální rozpad reality - tzv. dekompenzace, nebo jiné šoky, které může přinést např. Ayahuaska, LSD a další psychotropní látky).

Rád vás provedu zakotvením, zpevněním, posílením i uvolněním na vaší cestě osobního, pracovního a především radostného a naplněného života.

Srdečně Lukáš Javůrek

jung_-_4_typy_-_skola_mentalnich_jazyků

Vaše podvědomí zná stav absolutního fyzického, psychického

a energetického zdraví.

Už při prvním společném setkání tento stav můžete na chvilku zažít.

Společně potom najdeme cestu, jak se k němu dostat a trvale ho zakotvit a integrovat do vašeho života.

Pracuji s mobilizací odvahy, vnitřních a vnějších zdrojů a motivace. To přináší pozitivní změny v jednání na intelektuální, emoční, tělesné, pohybové a podvědomé úrovni.

Díky tomu snadno rozpoznáte jak se zbavit starostí a trápení, najdete cíle kudy a kam v životě jít, jak žít, co dává smysl, vyřešíte snadno různá dilemata ... 

Samozřejmě se to týká i otázek výkonnosti, radosti ze života a pocitu vnitřního naplnění...

Co vám setkání se mnou přinese:

 • zvýšení sebedůvěry, sebevědomí, sebejistoty

 • vnitřní stabilitu a zakotvenost v sobě

 • rychlé zvládání změn

 • nový pohled na mezilidské vztahy a jejich fungování

 • zlepšení vztahů v rodině, v práci i s přáteli

 • zlepšení vztahu sama se sebou - začnete si sebe mnohem více vážit a pečovat o sebe

 • nalezení životní rovnováhy

 • stabilizaci odvahy posunout v životě dál

 • ​rozhodnost v těžkých životních situacích

 • pevnější vůli

 • naplnění vlastního potenciálu

 • psychické a fyzické uvolnění

 • efektivní relaxaci

 • porozumění jak úžasně může vaše tělo                  i psychika fungovat, když o ně (= o sebe)                 jen trochu, zato správně, pečujete

 • lepší fyzické i psychické zdraví

 • radost ze života v jakékoliv situaci

 • pocity štěstí a svobody v přítomném okamžiku

 • zdraví = zbavení se různých alergií a nemocí

šťastná žena
Žena s krémem na obličej

Co změníte a překonáte:

 • ztracená, nebo pošlapaná sebedůvěra, sebevědomí, sebehodnota

 • nespokojenost v práci

 • velké stresy, napětí v těle i v psychice

 • obtížná životní rozhodnutí

 • složité osobní vztahy

 • náročná žensko-mužská témata

 • osobní krize

 • velké životní změny

 • strach, úzkost, deprese

 • špatný spánek

 • špatné stravování a životní režim

 • frustrace či deprivace

 • jak zvládat změny (v osobním životě i v práci)

 • často komplikovaný vztah sám k sobě

 • pomalý kariérní růst

 • potíže ve škole, v práci, s dětmi, s rodiči...

 • přechodové krize

 • jak si svůj život pořádně užít

 • tápání co v životě dělat a co ne + jak na to?

 • při nestandardních situacích

 • psychická zranění, traumata, strachy

 • další specifické situace a témata

 • psychospirituální krize (sám jsem si jí prošel, vím o čem mluvím, provedl jsem z ní už několik klientů)

spolupráce.jpg
mapa_vědomí_new.2024jpg.jpg
bottom of page