top of page

Jak pracuji a co vám to přinese do života

Štěstí je důsledkem úrovně vědomí (kým se člověk stal) a ne důsledek majetku nebo zážitků.
- Dr. David R. Hawkins


Tvořím a držím bezpečný, posilující a otevřený prostor pro klienta.

Co se při tom děje na hloubkové podvědomé úrovni?
Člověk se zpevní, posílí a zároveň uvolní, aby žil více vědomě šťastný, kvalitní, hodnotný, smysluplný, svobodnější a naplněný život už teď = ode dneška.

Velmi příjemným doplňujícím efektem je, že si přirozeně zvýšíte úroveň svého vědomí.

 

 

 

 

 

Propojuji praktickou filosofii a funkční metody západního i východního pohledu na svět, na život, na zdraví a na člověka.

Využívám z různých systémů to nejlepší:

Z psychologických, psychoterapeutických a dalších západních systémů myšlení, prožívání a chování: 

Transakční analýza, Somatický koučink® (vychází z psychoterapeutické metody Biosyntéza), Transformační koučink, Somatic expirience, Systemické a rodinné konstelace, hlasová, zvuková, dechová terapie a další.

Práce se sebehodnotou, Change a Energy management, Leadership, Time management a sebeorganizace, hloubkové funkční soft skills (sebeřízení, asertivita, vyjednávání, sebehodnota, komunikační a vztahové dovednosti atd.), RWCT, Respektovat a být respektován, Montessori pedagogický přístup, aplikované neuro-anatomické výzkumy o fungování mozku, neuro-behaviorální a ekonomické myšlení, Mindfulness, Hawkinsovo učení o růstu po úrovních vědomí... a další

 

Z hlediska fyzického zdraví:

Celostní psychosomatický přístup, Kvantová hloubková terapie, práce s KI (energií a inteligencí těla), Funkční princip, funkční jednoduchá rehabilitace a fyzioterapie, komplexní zdravý životní styl bez diet, bez jojo efektu, bez počítání kalorií a bez počítání jídla na gramy... a další

Z východních nauk propojující tělo - mysl - srdce - intuici:

Psycho-somatika, Čchi kung, nauka o Tao, vybrané progresivní druhy Jógy (mj. práce s dechem, hlasem, zvukem, světlem, tělem, vodou, myslí, podvědomím - např. Radža joga, Kundalini joga, Dzogchen), bojová umění (Aikido, Wing Tsun, Šaolin Kung Fu), Tumo, Yuen method, učení osvícených Buddhů, Dzogčchen, Human design, Genové klíče, I-ťing, Spirální dynamika, Kotodama a další do nedávna tajné metody, techniky a celé systémy...

Celou praxi mám postavenou na vysoce praktických naukách o přirozeném růstu a rozšiřování vědomí (tzn. bez drog).

Jde zejména o zakotvení v těle, jasné mysli, v srdci, ve vděčnosti, v opravdové všezahrnující lásce, v soucitu a v projasňování intuice.

Pro ilustraci o čem hovořím, velmi jasně o růstu po úrovních vědomí hovoří například Dr. David R. Hawkins, nebo někteří další učitelé ryzích spirituálních cest až k osvícení, např. Eduard a Míla Tomášovi, František Drtikol, Čhögjal Namkhai Norbu, Edgar Cayce, nebo neurovědec Joe Dispenza a mnozí další.

 

Pracuji energetickou formou bez použití drog. Funguje to na principu uvolňování a rozpouštění vnitřních bloků, traumat, zranění, ega atd. Výhodou je mj. že nehrozí retraumatizace, totální rozpad reality (tzv. dekompenzace) ani jiné šoky, které může přinést např Ayahuaska, LSD a další psychotropní látky.

S lidmi, kteří si prošli těmito procesy a zážitky, objevila se u nich tzv. psychospirituální krize, nebo tzv. "bad trip", tak s nimi také dovedu pracovat a pracuji. Sám jsem si úspěšně prošel psychospirituální krizí.

 

Při práci se mnou se dějí změny a růst po úrovních vědomí částečně skokově, avšak vždy také se stabilizací a zakotvením, aby byl růst kontinuální a směrem vzhůru (obecně vnímáno u mužů) a do nitra (obecně vnímáno u žen).

 

Přínosy - co zejména získáte spoluprací se mnou:

 • Prevenci psychosomatických, fyzických a psychických nemocí, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, úzkosti, invalidita atd.

 • Udržení dobré pracovní výkonnosti, nebo její zvýšení – vyrovnaný člověk se dokáže lépe koncentrovat na práci i odpočinek.

 • Udržení fungujících sociálních vztahů, jejich upevnění a budování – člověk, který je duševně zdravý, pozitivně působí na své okolí, také jej lépe vnímá v celém spektru, kontextu.

 • Zvýšení osobní spokojenosti, radosti a štěstí – vyrovnaný člověk jen minimálně prožívá negativní citová vypětí, naopak více se raduje, rozpozná a řeší to podstatné ve svém životě.

 

Pracuji mimo jiné s těmito oblastmi:

 

- navnímání sama sebe a svých potřeb, sebe-hodnoty

- nacítění na srdce, tělo a propojení se Zemí

- rozšiřování vědomí

- přirozený rozvoj soucitu k sobě i ostatním

- práce s emocemi

- práce s myslí

- podvědomí

- poznatky o fungování mozku a těla

- psycho-somatika

- životní postoje

- dech

- pohyb

- uvolňování celé bytosti

- udržování se ve Flow

Pracuji přirozeně s respektem k tomu, jak funguje mysl, tělo, srdce, nervová soustava, čakrový a meridiánový systém

a další energetické systémy člověka, přirozeně, bez manipulace. (Není to hypnóza ani NLP). 

Etika je zásadní přirozená součást mé práce. Uznávám mj. tento etický kodex psychoterapeutů. Nejsem klinický psychoterapeut, používám hodně jiné metody a výcviky. Více se můžete dočíst v sekci "o mně".

Využívám otevřených a tzv. "zázračných" otázek. Velmi se osvědčily a fungují na zvědomění současného a podvědomě preferovaného směru myšlení, cítění a  jednání. Provázím klienty také v tom, jak jej celkem snadno změnit, jak se dostat ze zajetí starých zaběhlých podvědomých a zautomatizovaných scénářů, psychologických her, manipulací, rodových, karmických, vztahových a dalších bloků, traumat, zranění, záseků, astrálních vazeb, atd.

Úspěšnost člověka v "uzdravení" z různých ne-mocí na úrovni energie / těla / mysli / emocí / karmických a rodových vrstvách atd. je ve vytvoření  optimálních podmínek k "samouzdravení".

Vždy se "samo-léčí" a uzdraví jen a pouze člověk, nikoliv diagnoza, nebo "ne-moc". Člověk si postupně bere svou moc nad svým životem zpět (z nemoci zpět do moci, mohu, jsem zdravý).

Cesta do zdraví je o spuštění a návratu do přirozeného vnitřního pořádku v životě.

Vyzařování zdraví není jednorázový cíl - je to životní styl.

Díky péči o sebe ve svém těle, mysli, v srdci, emocích a celkově v energiích ve svém životě obnovíte Harmonii.

 

Při tom se vám přirozeně otevře další úplně nový rozměr života - intuice, jasný přímý vhled, vstup do řešení "problému" / tématu.

Respektuji, mám v úctě a ve vědomí, že každý člověk je integrální bio - psycho - sociální a spirituální bytost. Pracuji se všemi těmito složkami, aby člověk mohl být trvale (psychicky, fyzicky, energeticky) v rovnováze, aby byl tzv. zdravý.

 

Pokud jednu či více složek zanedbáváme, navíc dlouhodobě, vzniká disharmonie – podvědomé vnitřní napětí způsobené nenasycením v dané oblasti. Po nějaké době vznikne nemoc. Někdy fyzická nemoc, jindy duševní. Vždy se to však promítne i do projevů našeho těla.  Naštěstí to lze ve více než 90% zvrátit. V tomto směru řeším s klienty jak "nápravu" z nemoci do zdraví, tak zejména prevenci, aby u člověka nemoc nevznikla a nemusela vzniknout. Tělo, podvědomí, energetický systém člověka a duše se poté často dokáže  zregenerovat sama, pokud k tomu má optimální podmínky a zpracuje původní příčinu, proč disharmonie/zastavení u člověka nastala.

 

Již od prvního setkání si krátký prožitek tělesného a psychického zdraví a harmonie může zažít každý člověk.

K tomuto cíli budeme společně směřovat.

Ze zkušeností to funguje i na dálku, přes on-line a telefonické konzultace. 

 

Vaše podvědomí tento stav dávno zná. Naučíte se se svým podvědomím pracovat - zjistíte, kam v životě přirozeně směřovat.

Budete znát konkrétní podobu cílového stavu, ke kterému stejně intuitivně podvědomě celý život směřujete.

 

Budete moci konečně žít bez běžných a častých kotrmelců a prudkých "nárazů s realitou" - bez těžkých negativních dramat, bez zranění a bez bolesti.

Zažije to každý člověk, který je v kontaktu sám se sebou, napojený na své vnitřními a vnější zdroje.

Takovou akceleraci a chuť do života většina lidí zažila naposledy v dětství. Protože mnohdy naposledy v dětství jsme byli v kontaktu se svými zdroji...

 

Má práce je mj. naučit vás to. Vždy mě obrovsky těší a naplňuje velkou vděčností a pokorou, když vidím jak se každé klientce a každému klientovi výrazně zlepšuje kvalita života již od našeho prvního setkání. :)

Klient ode mě pokaždé odchází více propojený se svými zdroji a celkově integrovaný sám se sebou. A mnohem spokojenější.

80 % úspěchu je často JEN O TOM ZAČÍT - S ODVAHOU A LASKAVOSTÍ k sobě...

 

To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší.

 

Je fajn se rozhodnout změnit a tvořit svůj život podle sebe, tedy podle svého srdce. Právě teď máte znovu příležitost, pokud vás inspirovaly a oslovily tyto texty. Pořádám také specializované skupinové kurzy a workshopy :)

 

 

 

Metody "Sebeuvědomování" a "Sebeosvobozování" byly dosud přísně tajné techniky z uzavřených společností východu

i západu, například z tibetských učení Velkých mistrů. V této době jsou některé z těchto tajemství odhaleny a i vy se s nimi můžete postupně seznámit...

Jádro mé práce s klienty je o:

 • práci s vnitřními a vnějšími zdroji = na intelektuální, emoční, tělesné (pohybové), prostorové a podvědomé úrovni

 • nalezení vnitřní motivace = o nastartování, rozpumpování “perpetum mobile” = budete se těšit, jak své téma konečně velmi brzo vyřešíte (a nebo pustíte, pokud to případně není téma k řešení v tomto období)

 • nalezení odvahy ke změně, přes integraci: podvědomí, myšlení, prožívání, postojů, mluvení, chování a konání

 • pravidelná reflexe pokroku a aplikace poznatků, postojů do dlouhodobé paměti, do vlastního života

 • specifických funkčních a originálních oslavách - člověk si skutečně odžije změnu života, nalezení nového optimálního stavu, který si díky těmto oslavám zafixuje

 • několika dalších specifických činnostech, know-how, které jsem sestavil a rozvinul za více než 22let praxe s tisíci klienty a účastníky mých kurzů a workshopů

 

 

Konzultace sebehodnoty a celostní zdraví, terapie, nebo mentoring mohou obsahovat některé z těchto oblastí:

- sebehodnota, sebedůvěra, sebejistota

– sebepoznání, seberozvoj

– autoregulace a zdravá ventilace emocí

– emoční a tělesné prožívání emocí

– psychická odolnost vůči negativním vlivům

– asertivita

– systém hodnot, Vizí, cílů, postojů, smysl a účel života

– životospráva a spánek

– návyky a organizace práce a osobního života

– pracovní prostředí

– domácí prostředí

– relaxační techniky

– pohyb

– práce s myslí a postoji k sobě, k ostatním a ke světu

– reflexe a pravidelné oslavy

– prevence syndromu vyhoření

​– jak žít více plnohodnotně a zároveň bezpečně, pokud máte napsaná analgetika či jiné léky

- rozvoj laskavosti a soucitu k sobě i ostatním

- psychospirituální krizi a jak jí projít, dokončil a stát se zralým a plně fungujícím členem své komunity, nebo společnosti, ovšem v naprosto novém nastavení, s novými ryzími kvalitami, hodnotami, atd....

Rád vás provedu zpevněním, posílením i uvolněním na vaší cestě osobního, pracovního a především radostného a naplněného života plného vašich hodnot.

Srdečně Lukáš Javůrek

jung_-_4_typy_-_skola_mentalnich_jazyků

- současné výzkumy o vlivu vody na člověka

- zakotvení a funkční stabilizace v životě a v sobě

- obnovení přirozené "pulzace" v těle  a v životě

- zaměření pozornosti na řešení

- energie v těle

- od/pouštění starých emocí, stresů, traumat, úzkostí

- více dalších oblastí a témat

 

Vaše podvědomí zná stav absolutního energetického, psychického

a fyzického zdraví.

Už při prvním společném setkání tento stav možná na chvilku zažijete.

Společně potom najdeme cestu, jak se k němu dostat a trvale ho integrovat do svého života.

Pracuji s mobilizací odvahy, vnitřních a vnějších zdrojů a motivace. To přináší pozitivní změny

v jednání na intelektuální, emoční, tělesné, pohybové a podvědomé úrovni.

Díky tomu snadno rozpoznáte jak se zbavit starostí a trápení, najdete cíle kudy a kam v životě jít, jak žít, co dává smysl, vyřešíte snadno různá dilemata ... 

Samozřejmě se to týká i otázek výkonnosti, radosti ze života a pocitu vnitřního naplnění...

Co vám setkání se mnou přinese:

 • zvýšení sebedůvěry, sebevědomí, sebejistoty

 • vnitřní stabilitu a zakotvenost v sobě

 • rychlé zvládání změn

 • nový pohled na mezilidské vztahy a jejich fungování

 • zlepšení vztahů v rodině, v práci i s přáteli

 • zlepšení vztahu sama se sebou - začnete si sebe mnohem více vážit a pečovat o sebe

 • nalezení životní rovnováhy

 • stabilizaci odvahy posunout v životě dál

 • ​rozhodnost v těžkých životních situacích

 • pevnější vůli

 • naplnění vlastního potenciálu

 • psychické a fyzické uvolnění

 • efektivní relaxaci

 • porozumění jak úžasně může vaše tělo                  i psychika fungovat, když o ně (= o sebe)                 jen trochu, zato správně, pečujete

 • lepší fyzické i psychické zdraví

 • radost ze života v jakékoliv situaci

 • pocity štěstí a svobody v přítomném okamžiku

 • zdraví = zbavení se různých alergií a nemocí

S čím vám setkání pomůže,

co změníte a překonáte:

 • ​ztracená, nebo pošlapaná sebedůvěra, sebevědomí, sebehodnota

 • nespokojenost v práci

 • velké stresy, napětí v těle i v psychice

 • obtížná životní rozhodnutí

 • složité osobní vztahy

 • náročná žensko-mužská témata

 • osobní krize

 • velké životní změny

 • strach, úzkost, deprese

 • špatný spánek

 • špatné stravování a životní režim

 • frustrace či deprivace

 • jak zvládat změny (v osobním životě i v práci)

 • často komplikovaný vztah sám k sobě

 • pomalý kariérní růst

 • potíže ve škole či v práci

 • přechodové krize

 • jak si svůj život pořádně užít

 • tápání co v životě dělat a co ne + jak na to?

 • při nestandardních situacích

 • psychická zranění, traumata, strachy

 • další specifické situace a témata

 • psychospirituální krize (sám jsem si jí prošel, vím o čem mluvím, provedl jsem z ní už několik klientů)

spolupráce.jpg
bottom of page