Jak pracuji a co vám to přinese do života

Uvědomte si, že štěstí je důsledkem úrovně vědomí (čím se člověk stal) a ne důsledek majetku nebo zážitků. - David R. Hawkins

Tvořím, držím a uvolňuji bezpečný, posilující a otevřený prostor pro klienty.

Co se při tom děje na hloubkové podvědomé úrovni?
Zpevní se, posílí a uvolní v tom, aby žili vědomě šťastný, kvalitní, hodnotný, smysluplný a svobodný život už teď = ode dneška.

A zvýší se jim výrazně úroveň vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propojuji praktickou filosofii a funkční metody západního i východního pohledu na svět, na život a na člověka.

Využívám z různých systémů to nejlepší:

Z psychologických a psychoterapeutických západních systémů: Transakční analýza, Body terapie, Systemika, Rogers, Somatický koučink® (vychází z Biosyntéza), Transformační koučink, Somatic expirience, Psycho-sexuální terapie, Systemické a rodinné konstelace, Hlasová terapie a další.

 

Z hlediska fyzického zdraví: Kvantová terapie, Celostní psychosomatická medicína, funkční jednoduchá rehabilitace

a fyzioterapie, komplexní zdravý životní styl bez diet, bez jojo efektu, bez počítání kalorií a bez počítání jídla na gramy.

 

Z výcviků a kurzů Change-management, soft skills, sebeřízení, asertivita, RWCT, Montessori, Respektovat a být respektován, Začít spolu, aplikované neuro-anatomické výzkumy o fungování mozku, neuro-behaviorální ekonomické myšlení,  Mindfulness, Human design, Genové klíče, filosofie myšlení, prožívání a jednání na západě i na východě, a dalších.

 

Z východních nauk Ajurvéda, TČM, Psycho-somatika, Čchi kung, nauka o Tao, vybrané progresivní druhy Jógy (mj. práce s dechem, hlasem, tělem, vodou, myslí, podvědomím), bojová umění, učení osvícených Buddhů, Dzogčchen, Kotodama a další do nedávna tajné metody, techniky, a další.

Celou praxi mám postavenou na vysoce praktických naukách o růstu a rozšiřování vědomí, zejména skrze naciťování srdce, vděčnosti, opravdové bezpodmínečné lásky, soucitu a jasné mysli.

Pro ilustraci o čem hovořím, velmi jasně o růstu po úrovních vědomí hovoří zejména  David R. Hawkins, nebo někteří další učitelé cest až k osvícení, např. Eduard a Míla Tomášovi, František Drtikol, Čhögjal Namkhai Norbu, Edgar Cayce a mnozí další.

 

Pracuji energetickou formou bez použití drog. Funguje to na principu uvolňování vnitřních bloků, traumat, zranění, ega atd. Výhodou je mj. že nehrozí retraumatizace, totální rozpad reality (tzv. dekompenzace) ani jiné šoky, které přináší např Ayahuaska a další látky.

Avšak s lidmi, co si prošli těmito procesy, objevila se u nich tzv. psychospirituální krize, tak s nimi také dovedu pracovat a pracuji.

Při práci se mnou se dějí změny a růst po úrovních vědomí částečně skokově, avšak vždy také se stabilizací a zakotvením, aby byl růst kontinuální a směrem vzhůru (obecně vnímáno u mužů) a do nitra (obecně vnímáno u žen).

 

Přínosy - co zejména získáte konzultacemi se mnou:

 • Prevenci psychosomatických, fyzických a psychických nemocí, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, úzkosti, invalidita.

 • Udržení dobré pracovní výkonnosti, nebo její zvýšení – vyrovnaný člověk se dokáže lépe koncentrovat na práci i odpočinek.

 • Udržení fungujících sociálních vztahů, jejich upevnění a budování – člověk, který je duševně zdravý, pozitivně působí na své okolí, také jej lépe vnímá v celém spektru.

 • Zvýšení osobní spokojenosti, radosti a štěstí – vyrovnaný člověk tolik neprožívá negativní citová vypětí, naopak více se raduje a neřeší nepodstatné.

 

Pracuji mimo jiné s těmito oblastmi / prvky / atributy / nástroji:

 

- navnímání sama sebe a svých potřeb, sebe-hodnoty

- nacítění na srdce, tělo a propojení se Zemí

- rozšiřování vědomí

- přirozený rozvoj soucitu k sobě i ostatním

- práce s emocemi

- práce s myslí

- podvědomí

- poznatky o fungování mozku a těla

- psycho-somatika

- životní postoje

- dech

- pohyb

- uvolňování celé bytosti

- udržování se ve Flow

Pracuji přirozeně s respektem k tomu, jak funguje mysl, tělo, srdce, nervová soustava, čakrový a meridiánový systém

a další energetické systémy člověka, přirozeně, bez manipulace. (Není to hypnóza ani NLP). 

Etika je zásadní součást mé práce. Uznávám mj. tento etický kodex psychoterapeutů. Nejsem psychoterapeut, používám hodně jiné metody a výcviky. Více se můžete dočíst v sekci "o mně".

Využívám otevřených a tzv. "zázračných" otázek. Velmi se osvědčily a fungují na zvědomění současného směru myšlení, cítění

a  jednání. Provázím klienty také v tom, jak jej celkem snadno změnit, jak se dostat ze zajetí starých zaběhlých podvědomých a zautomatizovaných scénářů, psychologických her, manipulací, rodových, karmických, vztahových a dalších bloků, traumat, zranění, záseků, astrálních vazeb, atd.

Úspěšnost člověka v "uzdravení" z různých ne-mocí na úrovni energie / těla / mysli / emocí / karmických a rodových vrstvách atd. je ve vytvoření  optimálních podmínek k "samouzdravení".

Vždy se "samo-léčí" a uzdraví jen a pouze člověk, nikoliv diagnoza, nebo "ne-moc".  

Cesta do zdraví je o spuštění přirozeného vnitřního pořádku v životě.

Udržení zdraví není jednorázový cíl - je to životní styl.

Díky péči o sebe ve svém těle, mysli, v srdci, emocích a celkově v energiích ve svém životě obnovíme Harmonii.

 

Při tom se nám přirozeně otevře další úplně nový rozměr života - intuice, jasný přímý vhled, vstup do vyřešení "problému" / tématu:

Respektuji, mám v úctě a ve vědomí, že každý člověk je integrální bio - psycho - sociální a spirituální bytost. Pracuji se všemi těmito složkami, aby člověk mohl být trvale (psychicky, fyzicky, energeticky) v rovnováze, tzv. "zdravý".

 

Pokud jednu či více složek zanedbáváme, navíc dlouhodobě, vzniká disharmonie – podvědomé vnitřní napětí způsobené nenasycením v dané oblasti. Po nějaké době vznikne nemoc. Někdy fyzická nemoc, jindy duševní. Vždy se to však promítne i do projevů našeho těla.  Naštěstí to lze ve více než 90% zvrátit. V tomto směru řeším s klienty jak "nápravu" z nemoci do zdraví, tak zejména prevenci, aby u člověka nemoc nevznikla a nemusela vzniknout. Tělo, podvědomí, energetický systém člověka a duše se poté často dokáže  zregenerovat sama, pokud k tomu má optimální podmínky a zpracuje původní příčinu, proč disharmonie/zastavení u člověka nastala.

 

Již od prvního setkání si prožitek tělesného a psychického zdraví a harmonie může zažít každý člověk.

K tomuto cíli se postupně budeme společně přibližovat.

Ze zkušeností to funguje i na dálku, přes on-line a telefonické konzultace. 

 

Vaše podvědomí tento stav dávno zná. Naučíte se se svým podvědomím pracovat - zjistíte, kam v životě přirozeně směřovat.

Budete znát konkrétní podobu cílového stavu, ke kterému stejně intuitivně podvědomě směřujete.

 

Budete moci konečně žít bez běžných a častých kotrmelců a prudkých "nárazů s realitou" - bez těžkých negativních dramat, bez zranění a bez bolesti.

Zažije to každý člověk, který je v kontaktu sám se sebou, napojený na své vnitřními a vnější zdroje.

Takovou akceleraci a chuť do života většina lidí zažila naposledy v dětství. Protože nejspíš naposledy v dětství jsme se často hodně hýbali a byli v kontaktu se svými zdroji...

 

Má práce je naučit vás to. Vždy mě obrovsky těší a naplňuje velkou vděčností a pokorou, když vidím jak se každé klientce a každému klientovi výrazně zlepšuje kvalitu života již od našeho prvního setkání. :)

Klient ode mě pokaždé odchází více propojený se svými zdroji a celkově integrovaný sám se sebou. A mnohem spokojenější. :)

80 % úspěchu je často JEN o tom začít. To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší.

 

Je fajn se rozhodnout změnit a tvořit svůj život podle sebe, tedy podle svého srdce. Právě teď máte znovu příležitost, pokud vás inspirovaly a oslovily tyto texty. Brzo budu pořádat další skupinové kurzy a workshopy :)

 

 

 

Metody "Sebeuvědomování" a "Sebeosvobozování" byly donedávna přísně tajné techniky z tajných společností východu

i západu, včetně z tibetských velmi tajných učení velkých Mistrů. V této době jsou některé z těchto tajemství odhaleny a i vy se s nimi můžete oficiálně seznámit...

Jádro mé práce s klienty je o:

 • práci s vnitřními a vnějšími zdroji = na intelektuální, emoční, tělesné (pohybové), prostorové a podvědomé úrovni

 • nalezení vnitřní motivace = o nastartování, rozpumpování “perpetum mobile” = budete se těšit, jak své téma konečně velmi brzo vyřešíte (a nebo pustíte, pokud to případně není téma k řešení v tomto období)

 • nalezení odvahy ke změně, přes integraci: podvědomí, myšlení, prožívání, postojů, mluvení, chování a konání

 • pravidelná reflexe pokroku a aplikace poznatků, postojů do dlouhodobé paměti, do vlastního života

 • specifických funkčních a originálních oslavách - člověk si skutečně odžije změnu života, nalezení nového optimálního stavu, který si díky těmto oslavám zafixuje

 • několika dalších specifických činnostech, know-how, které jsem sestavil a rozvinul za více než 21let praxe s tisíci klienty a účastníky mých kurzů a workshopů

 

 

 

Konzultace sebehodnoty, terapie, mentoring a celostního zdraví mohou obsahovat některé z těchto oblastí:

– životospráva a spánek

– návyky a organizace práce a osobního života

– pracovní prostředí

– domácí prostředí

– relaxační techniky

– pohyb, případně sport

– systém hodnot, Vizí, cílů, postojů, smysl a účel života

- sebedůvěra, sebejistota

– sebepoznání, seberozvoj

– autoregulace a zdravá ventilace emocí

– emoční a tělesné prožívání emocí

– psychická odolnost vůči negativním vlivům

– asertivita

– pozitivní a "přesnější" myšlení

– reflexe a pravidelné oslavy

– prevence syndromu vyhoření

​– jak žít více plnohodnotně a zároveň bezpečně, pokud máte napsaná analgetika či jiné léky

- rozvoj laskavosti k sobě i ostatním

- psychospirituální krizi a jak jí projít, dokončil a stát se zralým a plně fungujícím členem své komunity, nebo i společnosti, ovšem v naprosto novém nastavení, s nyvými kvalitami, hodnotami, atd....

Rád vás provedu zpevněním a posílením na vaší cestě osobního, pracovního

a především radostného a šťastného kvalitního života plného vašich hodnot.

Srdečně Lukáš Javůrek. :)

jung_-_4_typy_-_skola_mentalnich_jazyků

- současné výzkumy o vlivu vody na člověka

- zakotvení a funkční stabilizace v životě a v sobě

- obnovení přirozené "pulzace" v těle  a v životě

- zaměření pozornosti na řešení

- energie v těle

- od/pouštění starých emocí, stresů, traumat, úzkostí

- více dalších oblastí a témat

 

Vaše podvědomí zná stav absolutního energetického, psychického

a fyzického zdraví.

Už při prvním společném setkání tento stav možná na chvilku zažijete.

Společně potom najdeme cestu, jak se k němu dostat a trvale si ho udržet.

Pracuji s mobilizací odvahy, vnitřních a vnějších zdrojů a motivace. To přináší pozitivní změny

v jednání na intelektuální, emoční, tělesné, pohybové a podvědomé úrovni.

Díky tomu snadno rozpoznáme jak se zbavit starostí a trápení, najdeme cíle kudy a kam v životě jít, jak žít, co dává smysl, vyřešíme snadno různá dilemata, ... 

Samozřejmě se to týká i otázek výkonnosti.

Co vám setkání se mnou přinese:

 • zvýšení sebedůvěry, sebevědomí, sebejistoty

 • vnitřní stabilitu a zakotvenost v sobě

 • rychlé zvládání změn

 • nový pohled na mezilidské vztahy a jejich fungování

 • zlepšení vztahů v rodině, v práci i s přáteli

 • zlepšení vztahu sama se sebou - začnete si sebe mnohem více vážit a pečovat o sebe

 • nalezení životní rovnováhy

 • stabilizaci odvahy posunout v životě dál

 • ​rozhodnost v těžkých životních situacích

 • pevnější vůli

 • naplnění vlastního potenciálu

 • psychické a fyzické uvolnění

 • efektivní relaxaci

 • porozumění jak úžasně může vaše tělo                  i psychika fungovat, když o ně (= o sebe)                 jen trochu, zato správně, pečujete

 • lepší fyzické i psychické zdraví

 • radost ze života v jakékoliv situaci

 • pocity štěstí a svobody v přítomném okamžiku

 • zdraví = zbavení se různých alergií a nemocí

S čím vám setkání pomůže,

co změníte a překonáte:

 • ​ztracená, nebo pošlapaná sebedůvěra, sebevědomí, sebehodnota

 • nespokojenost v práci

 • velké stresy, napětí v těle i v psychice

 • obtížná životní rozhodnutí

 • složité osobní vztahy

 • náročná žensko-mužská témata

 • osobní krize

 • velké životní změny

 • strach, úzkost, deprese

 • špatný spánek

 • špatné stravování a životní režim

 • frustrace či deprivace

 • jak zvládat změny (v osobním životě i v práci)

 • často komplikovaný vztah sám k sobě

 • pomalý kariérní růst

 • potíže ve škole

 • přechodové krize

 • jak si svůj život pořádně užít

 • tápání co v životě dělat a co ne + jak na to?

 • při nestandardních situacích

 • psychická zranění, traumata, strachy

 • další specifické situace a témata

 • psychospirituální krize (sám jsem si jí prošel, vím o čem mluvím, provedl jsem z ní už několik klientů)

Informativní telefonát

Zjistíte, kam až vás konzultace nebo terapie může posunout.

1. konzultace

Odcházíte s jasnou vizí a strategií. Definujeme cíle a možnosti spolupráce.

Spolupráce

Provedu vás k nalezení a naplnění vaší životní cesty.

Dějí se reálné změny k lepšímu ve vašem osobním i pracovním životě.

Jak probíhá spolupráce