top of page

 

 

 

„Nemám čas“, „jsem ve stresu“, „nestíhám“, „mám toho moc“, „jsem neustále vyčerpaná, unavená…“

– Poznáváte se v něčem z toho? Možná je tento text právě pro vás...

Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším negativním, oslabujícím a škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíc uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu – s cílem přinést a udržet duševní, fyzickou, energetickou i estetickou pohodu a zdraví. Také učí člověka, jak předcházet psychickým obtížím a patologickým nemocem. A pokud již nastaly, učí člověka, jak je nejlépe zvládat, stabilizovat se, případně kompenzovat, nebo jak se zpět dostat do rovnováhy a celistvého zdraví.

Proč to řešit – přínosy, co můžete očekávat:

 • Prevence psychosomatických a psychických nemocí, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, úzkosti, invalidita.

 • Udržení dobré pracovní výkonnosti, nebo její zvýšení – vyrovnaný člověk se dokáže lépe koncentrovat na práci i odpočinek.

 • Udržení fungujících sociálních vztahů, jejich upevnění a prohloubení – člověk, který je duševně zdravý a vyrovnaný, pozitivně působí na své okolí, a také jej lépe vnímá v celém spektru.

 • Zvýšení osobní spokojenosti a odolnosti – vyrovnaný člověk prožívá jen minimálně negativní citová vypětí, frustrace atd.

 
 
​​​​​​​​​​​​
 
 
Jak se projevuje nedostatek duševní hygieny:
 1. Neposloucháte tělo - tělo vysílá varovné signály, které odpojený člověk ignoruje, nebo dokonce ani nevnímá.

 2. Neodpočíváte - „nestiháte“, nemáte čas na přátele a koníčky, podceňujete relaxaci a opravdový odpočinek.

 3. Nekomunikujete, nesdělujete (naznačujete a očekáváte), nejste asertivní - jste ve stresu důsledkem osobních konfliktů s lidmi ve svém okolí.

 4. Předchozí body se postupně stanou zautomatizované, chronické a patologické. Tím vznikne duševní, nebo fyzická nemoc.

​​​​​​​​​​Kde se projevuje:

 1. Psychická rovina - ztráta motivace, nadšení, negativní postoje k sobě, ostatním, k práci, ke společnosti a k životu, potíže s koncentrací, špatná paměť, únik do fantazie, agresivní chování, celková nespokojenost, pocity bezradnosti a bezmoci, sklíčenost, cynismus, podrážděnost, pocit nedoceněnosti...

 2. Fyzická rovina – nechutenství, nespavost, náchylnost k nemocem, potíže s dýcháním, zažíváním a se srdcem, častá a rychlá únava, vysoký krevní tlak, svalové napětí, vyčerpanost, sklony k závislostem typu přejídání, nespavost, alkohol, cigarety, mekké a tvrdé drogy, atd...

 3. Sociální rovina – úbytek iniciativy, úbytek snahy o pomoc ostatním, ztráta zájmu o svůj osobní i pracovní život, radost a naplnění, omezení kontaktu s klienty a kolegy, přibývání konfliktů v soukromém i pracovním životě, nedostatečná připravenost v práci, ztráta schopnosti pracovního nasazení a dobrého úsudku, pokles výkonnosti, nezájem o hodnocení, nechuť docházet do zaměstnání, tendence prodlužovat přestávky, pozdní příchody, nejistota v řízení/vedení práce i domácnosti...

 

 

Jak z toho ven:

Řešením je pravidelná prevence a péče o sebe, své fyzické, psychické, estetické, vztahové, pracovní, domácí, rodinné a přátelské prostředí.

 

 1. dodržování zásad psychohygieny – sebepoznání, vyjadřování emocí, pozitivní myšlení, spánek a relaxace, životospráva a přirozený pohyb, asertivita v komunikaci a time-management

 2. držte si pozitivní či neutrální postoj k vnějším vlivům – o své práci přemýšlejte pozitivně, mějte alespoň něco na své práci rádi / choďte rádi do práce, střídejte pracovní stereotypy, zvědomujte si své zóny vlivu

 3. hlídejte si svůj prostor – neobklopujte se lidmi, kteří vám ubírají energii, buďte ve stimulujícím kreativním prostředí

 4. nesnažte se měnit lidi kolem sebe – změňte sebe, tím změníte svůj náhled na svět a vše v něm (ostatní se poté často změní pod vlivem vaší vnitřní transformace)

 5. dodržujte vyváženost nebo balanc mezi:

   

  • prací

  • svým seberozvojem - záliby, vzdělávání, příjemné aktivity, sport a pohyb, oslavy, odpočinek a regenerace

  • rodinným/vztahovým životem

  • přáteli

  • mějte pravidelný prostor i jen sami na sebe (v jakékoli podobě vám to vyhovuje)

 

Jak na to konkrétně - konzultace / mentoring /celostní terapie může obsahovat několik oblastí:

 

– životospráva a spánek

– návyky a organizace práce a osobního života

– pracovní prostředí

– domácí prostředí

– relaxační techniky

– pohyb, případně sport

– systém hodnot, Vizí, rolí, dlouhodobých cílů, postojů

​– smysl a význam života

​– sebedůvěra, sebejistota

– sebepoznání, seberozvoj

– prožívání, odžívání, autoregulace, zdravá a funkční ventilace emocí

– emoční, tělesné a mentální prožívání emocí a snížení napětí nervového systému

– psychická odolnost vůči negativním vlivům

– asertivita a práce s hranicemi a vlastním prostorem

– pozitivní, "přesnější" a jasnější myšlení

– reflexe a pravidelné oslavy

​– jak si pravidelně dělat čas a prostor pro sebe

​– zvýšení kvality života a jeho sebe-prožívání

– prevence syndromu vyhoření

​– jak žít co nejvíce plnohodnotně, pokud berete různé léky a máte různá fyzická / psychická omezení v životě

​– rozvinutí vnitřního klidu, pokoje, radosti, laskavosti, hojnosti a hlubokého vnitřního naplnění života

Každý člověk je integrální bio - psycho - sociální a spirituální bytost. Je tedy potřeba pravidelně naplňovat všechny tyto potřeby a oblasti, aby člověk mohl být trvale (duševně i fyzicky) zdravý.

Pokud jednu či více složek zanedbáváte, navíc dlouhodobě, vzniká disharmonie – podvědomé vnitřní napětí způsobené nenasycením v dané oblasti.

Po nějaké době vznikne nemoc. Někdy fyzická nemoc, mnohem častěji duševní, která se promítne i do projevů našeho těla a osobních/pracovních vztahů s ostatními.

 

A právě tomuto kvalitní, pravidelná a adekvátní psychohygiena předchází. Nebo minimalizuje dopad, následky stresového života.

Běžnou praxí bývá, že se člověk ozve až když už je opravdu problém a buď je to na hospitalizaci, nebo na medikaci, například antidepresiva... Je to často možné řešit i jinak. Někdy i v takto krizové situaci. Nejen prevencí, také novými návyky, případnými adekvátními funkčními doplňky stravy, prací s dechem, tělem, myslí a psychikou...

Pokud vás tento text oslovil, vnímáte některé příznaky, nebo chcete vylepšit prevenci a lépe se o sebe starat - objednejte se, z mých zkušeností každý klient cítí násobně větší úlevu a osvěžení života již během 1. setkání naší spolupráce :)

 

80 % úspěchu je často JEN o tom začít.

To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší. I rozjezd si však můžete užít!

Se mnou máte podporu na telefonu i mezi dalšími setkáními a zkušenosti přes 23 let konzultací a tréninků psychohygieny.

 

Ozvěte se a vydáme se na cestu vašeho života, jaký chcete opravdu konečně žít! A jak být opět zdravý.

 

Rád vás podpořím a posílím na vaší cestě pracovního i osobního, hlavně kvalitního a naplněného života.

Těším se na vás.

Srdečně Lukáš Javůrek

V práci je velmi přetížených cca 75% pracujících.

Na hraně klinického (diagnostikovaného) Syndromu vyhoření je podle psychiatrů již téměř 25% české pracující populace. Takový člověk je při plném propuknutí této diagnózy často rád, že zvládl za celý den základní hygienické návyky. Z tohoto stavu se zpět do běžného původního zdravého života dostane jen minimum lidí.

Situace je opravdu vážná. O to víc v době po pandemii Covidu, v náročnější socioekonomické situaci a války na kraji Evropy, kdy stresy a tíživé emoce lidí výrazně rostou.

Jak jste na tom s duševní hygienou vy?

Nejběžnějšími projevy špatného duševního zdraví v Evropské unii jsou úzkostné poruchy a deprese.

V současnosti je deprese nejvýznamnější příčinou nemocí v rozvinutých zemích. V EU umírá každý rok asi 58 000 obyvatel v důsledku sebevraždy, což je více než počet úmrtí způsobených dopravními nehodami, vraždami nebo HIV / AIDS.

Je nutná prevence a minimalizace následků...

Duševní hygiena a work-life ballance

bottom of page