top of page

 

 

 

„Nemám čas“, „jsem ve stresu“, „nestíhám“, „mám toho moc“, „jsem neustále vyčerpaná, unavená…“

– Poznáváte se v něčem z toho? Možná je tento text právě pro vás.

Duševní hygiena neboli psychohygiena je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším negativním a škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíc uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu – s cílem přinést a udržet duševní, fyzickou i estetickou pohodu a zdraví. Učí člověka, jak předcházet psychickým obtížím. Pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.

Proč to řešit – přínosy, co můžete očekávat:

 • Prevence psychosomatických a psychických nemocí, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, úzkosti, invalidita.

 • Udržení dobré pracovní výkonnosti, nebo její zvýšení – vyrovnaný člověk se dokáže lépe koncentrovat na práci i odpočinek.

 • Udržení fungujících sociálních vztahů a jejich upevnění – člověk, který je duševně zdravý, pozitivně působí na své okolí, a také jej lépe vnímá v celém spektru.

 • Zvýšení osobní spokojenosti – vyrovnaný člověk tolik neprožívá negativní citová vypětí.

 
 
​​​​​​​​​​​​
Jak se projevuje nedostatek duševní hygieny:
 1. Neposloucháte tělo - tělo vysílá varovné signály, které ignorujeme.

 2. Neodpočíváte - „nestiháme“, nemáme čas na přátele a koníčky, podceňujeme relaxaci.

 3. Nekomunikujete, nesdělujete (naznačujeme a očekáváme), nejsme asertivní - jsme ve stresu důsledkem osobních konfliktů s blízkými lidmi ve svém okolí.

 4. Předchozí body se postupně stanou zautomatizované, chronické a patologické. Tím vznikne duševní, nebo i fyzická nemoc.

​​​​​​​​​​Kde se projevuje:

 1. Psychická rovina - ztráta motivace, nadšení, negativní postoje k sobě, ostatním, k práci, ke společnosti a k životu, potíže s koncentrací, špatná paměť, únik do fantazie, agresivní chování, celková nespokojenost, pocity bezradnosti a bezmoci, sklíčenost, cynismus, podrážděnost, pocit nedoceněnosti

 2. Fyzická rovina – nechutenství, nespavost, náchylnost k nemocem, potíže s dýcháním, zažíváním a se srdcem, častá a rychlá únava, vysoký krevní tlak, svalové napětí, vyčerpanost.

 3. Sociální rovina – úbytek iniciativy, úbytek snahy o pomoc ostatním, omezení kontaktu s klienty a kolegy, přibývání konfliktů v soukromém i pracovním životě, nedostatečná připravenost v práci, ztráta schopnosti pracovního nasazení, pokles výkonnosti, nezájem o hodnocení, nechuť docházet do zaměstnání, tendence prodlužovat přestávky, pozdní příchody, nejistota v řízení práce i domácnosti, z týmového pracovníka se může stát samotář

 

 

 

 

Jak z toho ven:

Řešením je pravidelná prevence a péče o sebe, své psychické, estetické, vztahové, pracovní, domácí, rodinné a přátelské prostředí.

 

 1. dodržování zásad psychohygieny – sebepoznání, vyjadřování emocí, pozitivní myšlení, spánek a relaxace, životospráva a přirozený pohyb, asertivita v komunikaci a time-management

 2. držte si pozitivní či neutrální postoj k vnějším vlivům – o své práci přemýšlejte pozitivně, mějte alespoň něco na své práci rádi / choďte rádi do práce, střídejte pracovní stereotypy, zvědomujte si své zóny vlivu

 3. hlídejte si svůj prostor – neobklopujte se lidmi, kteří vám ubírají energii, buďte ve stimulujícím kreativním prostředí

 4. nesnažte se měnit lidi kolem sebe – změňte sebe, tím změníte svůj náhled na svět a vše v něm

 5. dodržujte vyváženost, případně balanc mezi:

   

  • prací

  • svým seberozvojem (záliby, vzdělávání, příjemné aktivity, sport a pohyb, odpočinek)

  • rodinným životem

  • přáteli

 

Jak na to konkrétně - přes konzultace, které mohou mít vícero oblastí:

 

– životospráva a spánek

– návyky a organizace práce a osobního života

– pracovní prostředí

– domácí prostředí

– relaxační techniky

– pohyb, případně sport

– systém hodnot, Vizí, cílů, postojů, smysl a účel života

- sebedůvěra, sebejistota

– sebepoznání, seberozvoj

– autoregulace a zdravá ventilace emocí

– emoční a tělesné prožívání emocí

– psychická odolnost vůči negativním vlivům

– asertivita

– pozitivní a "přesnější" myšlení

– reflexe a pravidelné oslavy

– prevence syndromu vyhoření

​– jak žít plnohodnotně, pokud máte napsaná analgetika, psychofarmaka, antidepresiva

Každý člověk je integrální bio - psycho - sociální a spirituální bytost, je tedy potřeba pracovat se všemi těmito jeho složkami, aby mohl být člověk trvale (duševně i fyzicky) zdravý.

Pokud jednu či více složek zanedbáváte, navíc dlouhodobě, vzniká disharmonie – podvědomé vnitřní napětí způsobené nenasycením v dané oblasti.

Po nějaké době vznikne nemoc. Někdy fyzická nemoc, mnohem častěji duševní, která se promítne i do projevů našeho těla.

 

A právě tomuto kvalitní, pravidelná a adekvátní psychohygiena předchází.

Objednejte se, z mých zkušeností každý klient cítí násobně větší úlevu a osvěžení života již během 1. hodiny naší spolupráce :)

 

80 % úspěchu je často JEN o tom začít. To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší. I rozjezd si však můžete užít!

Se mnou máte podporu na telefonu/Whats appu i mezi dalšími setkáními a zkušenosti přes 21 let konzultace psychohygieny.

 

Ozvěte se a vydáme se na cestu vašeho života, jaký chcete opravdu konečně žít.

 

Rád vás podpořím a posílím na vaší cestě pracovního i osobního, hlavně kvalitního života.

Pracovně velmi přetížených je cca 75% pracujících.

Na hraně klinického (diagnostikovaného) Syndromu vyhoření je podle psychiatrů již téměř 25% české pracující populace. Takový člověk je při plném propuknutí této diagnózy často rád, že zvládl za celý den základní hygienické návyky. Z tohoto stavu se zpět do běžného původního zdravého života dostane jen minimum lidí.

Situace je opravdu vážná. O to víc v době pandemie Covidu, kdy stresy rostou.

Jak jste na tom s duševní hygienou vy?

Nejběžnějšími projevy špatného duševního zdraví v Evropské unii jsou úzkostné poruchy a deprese.

V současnosti je deprese nejvýznamnější příčinou nemocí v rozvinutých zemích. V EU umírá každý rok asi 58 000 obyvatel v důsledku sebevraždy, což je více než počet úmrtí způsobených dopravními nehodami, vraždami nebo HIV / AIDS.

Je nutná prevence...

Duševní hygiena a work-life ballance

bottom of page