top of page

Rozhovory, které změní váš život

Koučuji mysl, emoce, tělo a podvědomí. Mojí metodou je Somatické a Transformační koučování.

Motorem vašeho vlastního rozvoje, života, osudu jste vy. Odhalíte svůj skrytý potenciál. Ukážu vám nový pohled na mezilidské vztahy a jejich řešení. Budu vaším průvodcem na cestě za šťastnějším a úspěšnějším životem.

 

Koučink je rozhovor s otevřenými otázkami s hlavním záměrem mobilizace odvahy, vnitřních zdrojů

a motivace k uskutečnění změn v chování na intelektuální, emoční, tělesné, pohybové a podvědomé úrovni klientů. Slouží k vyjasnění témat, směřování a cílů, co v životě řešit, co ne/dává smysl, dilemata, jak a kam dál. A samozřejmě v otázkách výkonnosti.

 

Somatický koučink navíc pracuje s energií v těle a s pohybem. Také s prostorem. Když se s těmito složkami umí pracovat, vytváří to doslova mapu podvědomí. Díky této metodě si můžete vyřešit vše s čím se trápíte, během několika setkání. Navíc klient u mě pokaždé odchází více propojený se svými zdroji a celkově integrovaný sám se sebou.

 

 

 

 

 

 

Transformační koučink

Transformace je skutečná přeměna, která má několik fází, jako když se z vajíčka, přes housenku a kuklu nakonec vyvine motýl. V Transformačním koučinku jdeme hodně do hloubky. Rovněž pracujeme s podvědomím, s emocemi, myšlením, tělesným zrcadlením, pohybovými a stresovými projevy. Zaměření a specifikum Transformačního koučinku je zejména v tématu. Jde primárně o velmi hlubokou přeměnu, transformaci osobnosti na vyzrálejší úroveň. Je učený pro člověka, který se opravdu rozhodl zásadně se celkově změnit na všech úrovních. Vyzrát v plnohodnotně dospělého člověka. Více informací si můžeme říci při osobním setkání.

Proč koučování se mnou?

 • vytvářím bezpečné prostředí pro klienta

 • jsem důvěryhodný, zkušený a zralý kouč, který je zároveň v kontaktu se svými zdroji, zejména při přímé práci s klientem

 • držím kvalitně a profesionálně vedený proces koučování

 • nevkládám do koučovacího procesu žádné své myšlenky ani názory – výjimkou je pokud o to klient sám požádá a je vhodné to udělat (mám vedení procesu v podvědomí, nepřemýšlím, nechávám se vést zejména intuicí)

 • skvělé naladění a porozumění s klientem

 • správné načasování = tzn. správně položená otázka ve správnou chvíli (někdy správná otázka položená o 30 vteřin před a nebo po správném okamžiku klienta už neosloví, nevyzní a je využita méně než z 10%, nebo taky vůbec. A to ať je to jakkoli brilantní vhled!)

 • zvýšení inspirace, odvahy, získání kontaktu s vlastními zdroji a posílení vůle pro klienta

 • klient cítí příval energie, chuti a nadšení dělat to, co potřebuje již při prvním setkání

 • klient se těší na další koučovací setkání a zažívá výrazné úspěchy a posuny v energii a chuti do života a do akce v mezidobí mezi setkáními

Jak Somatické a Transformační koučování probíhá:

 • zjistíme téma (jestli to s čím přicházíte, je opravdu to, co chcete a potřebujete řešit, nebo zda je hlavní téma někde jinde, jak to často bývá)

 • využijete několik technik na získání lepšího kontaktu s vašimi vnitřními zdroji = získáte více než 5x větší bdělost a vhled do svého tématu, navíc s minimem stresů, bez vnitřního odporu k práci s tématem

 • práce s Vizí a použití emoční a tělesné kotvy (naprosto zásadní krok pro udržení odvahy a nadšení po celou dobu práce s tématem)

 • nalezení dílčích Cílů

 • jak jste na tom pracovali doteď – co vám šlo, na čem případně můžeme stavět

 • najdeme společně možnosti vyřešení dané situace a tématu

 • vytvoříte si strategii, jak vše  P O S T U P N Ě  zvládnout, abyste se u toho cítili příjemně, bez zahlcení, bez stresu (používám různé progresivní techniky práce s podvědomím, sebeřízení, čchi-kung a mnohé další techniky)

 • drobné oslavy = udělejte si radost i při zdánlivě “malém” úspěchu! (zejména pokud jste se několik měsíců či let dosud neposunuli vůbec…) - posiluje to tu část podvědomí, která vám potom pomáhá věci dotáhnout do cíle

 • pravidelná reflexe a aplikace uvědomění do života, velmi často jde o drobný návyk, který pomáhá dlouhodobě k výrazně svobodnějšímu a šťastnějšímu životu

 

Jádro koučinku se mnou je o:

 • práci s vnitřními zdroji = na intelektuální, emoční, tělesné (pohybové) a prostorové úrovni

 • nalezení vnitřní motivace = o nastartování, rozpumpování “perpetum mobile”, budete se těšit, jak své téma/situaci konečně velmi brzo vyřešíte (a nebo pustíte, pokud to případně není téma k řešní v tomto období)

 • nalezení odvahy ke změně, přes integraci: v podvědomí, v myšlení, v prožívání, v postojích, v mluvení, v chování a konání

 • pravidelná reflexe pokroku a aplikace poznatků, postojů do dlouhodobé paměti, do vlastního života

Díky Somatickým a Transformačním koučovacím technikám zakotvíte pozitivní emoce do tělesných gest a chování. Dále můžete využít i pohybu v prostoru. Pomocí aktivní vizualizace změníte svůj úhel pohledu a vyřešíte zdánlivě bezvýchodné problémy.

 

Připojení těla – prostoru – podvědomí do procesu řešení = obchází se naše hlava, běžná logika, naučené nefunkční scénáře a procesy, jak jste uvažovali a řešili své věci dosud. Tedy zejména přes ego a běžné vědomé myšlení. Skutečnou změnou potom je, že se začnete více řídit tím, co říká vaše podvědomí. Podvědomí vždy zná řešení. Podle současných neurovýzkumů dokonce více než 5x rychleji a dříve, než naše "ego", tedy než naše vědomá mysl.

 

Díky tomu si bez nadsázky ušetříte v mnoha případech doslova roky života, kdy člověk váhá, hledá a chybí mu odvaha se pro něco rozhodnout, jít do akce a udělat to.

Díky použití metody Somatického koučování® vás už vaše tělo a vaše podvědomí, tím pádem i podvědomé chování neblokuje (často zdánlivé “sebe sabotování, nebo tzv. “životní smůla” atd).

Vaše mysl – emoce – podvědomí – i reakce vašeho těla jsou konečně v souladu a podporují vás na cestě za vašimi cíli.

 

Takovou akceleraci a chuť do života a do konání mnoho z nás zažilo za celý život naposledy v dětství. Protože v dětství jsme se často hodně hýbali a byli v kontaktu se svými zdroji...

Nejlepší na tom je, že to lze změnit. Změnu k lepšímu a návrat k sobě můžete opět zažívat, žít - i v dospělosti. Každý den.

A nejlepší den na změnu je začít dnes, právě teď!

Z mých zkušeností každý klient cítí násobně větší chuť do akce a do života už během 1. hodiny naší spolupráce!

 

80 % úspěchu je - podle výzkumů - často JEN o tom začít. To se mnohdy ukazuje právě jako to nejtěžší.

Mám osobní propracovanou metodiku, jak začít a vydržet... :)

Také u mě máte podporu na telefonu/Whats appu i mezi dalšími setkáními a zkušenosti přes 15 let aktivního koučování.

 

Rád vás podpořím a posílím na vaší cestě pracovního i osobního života.

Ozvěte se a vydáme se na cestu vašeho života, jaký chcete opravdu konečně žít!

 

Díky Somatickému koučinku® si odbouráte mnoho vnitřních sabotérů, které jste dosud měli v podvědomí. Zmizí, po letech trápení, během několika našich setkání, díky práci s vnitřními zdroji, mj. s emočními
a tělesnými kotvami.
Spojením s našimi vnitřními zdroji, naším tělem, pohybem, emocemi a s podvědomím
se ukazuje cesta k řešení více než 5x rychleji, než běžným koučinkem...

Co vám Somatický koučink® přinese:

 • zlepšení vztahů

 • naplnění vlastního potenciálu

 • zvýšení sebedůvěry a sebejistoty

 • rozhodnost v těžkých životních situacích

 • nalezení životní rovnováhy

 • rychlé zvládání změn

 • vnitřní stabilitu a zakotvenost v sobě

 • odvahu přirozeně se posunout vpřed ve svém životě

 • radost ze života v jakékoliv situaci

 • pocity štěstí a svobody v přítomném okamžiku

 • uvolnění, lepší fyzické i psychické zdraví

S čím vám koučování pomůže:

 • složité osobní vztahy

 • obtížná životní rozhodnutí

 • pomalý kariérní růst

 • nespokojenost v práci

 • potíže ve škole

 • osobní krize

 • velká životní změna

 • jak si svůj život pořádně užít

 • jak zvládat změny (v osobním životě i v práci)

 • při nestandartních situacích

 • ztracená, nebo pošlapaná sebedůvěra a sebevědomí

 • další podobné situace

Somatický® a Transformační koučink

bottom of page