top of page
IMG_6290_edited.jpg
svítání

O mně

hloubkový terapeut, transformační mentor, trenér psychohygieny

Pracuji s lidmi. Provázím je na cestě života, sebehodnoty a po úrovních vědomí už 22 let.

Nejprve se věnuji vytvoření bezpečí a důvěry mezi mnou a klientem.

Během chvilky přejdeme na práci s vlastním tělem, emocím a podvědomím.

Člověk, který ke mně přijde, je připravený na můj způsob práce.

Absolvoval jsem mnoho různých kurzů a výcviků, psychologických, pracujících s tělem, s hlasem, se zvukem, s dechem, s prostorem a celkově s myslí - tělem - srdcem - vědomím a hloubkovým podvědomím. Mám za sebou také speciální spirituální výcviky od dětství dosud.

Jádro mé práce je pokaždé primárně přes kontakt sám se sebou. Co předávám dále, to také žiju. Nejprve se naladím sám na sebe, na své zdroje.

Ihned poté navnímám člověka nebo skupinu se kterými pracuji a intuitivně přichází optimální způsob spolupráce a spolutvoření.

S klienty zformujeme a nastavíme kontrakt, neboli základní strukturu, podobu a možnosti spolupráce. Dále naladíme záměr na aktuální setkání. Když je potřeba, ladíme a ověřujeme i základní směr či kurz života a naší společné práce. Dále odladíme různé bloky, brzdy, traumata a další blokády, co jsou zrovna připravené ke zpracování a ve flow končíme naše setkání.

Klienti se cítí mnohem lépe, lehčí a vnitřně více uvolnění, spokojení a naplnění klidem, uvolněním a radostí už během naší 1. přímé práce. Jen výjimečně stav hlubšíhoho uvolnění těla, mysli a srdce přijde na závěr setkání, nebo chvilku po skončení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty a absolvovaná školení - pouze výběr:

Výcviky a kurzy v terapeutické a konzultační metodě Transakční analýza - výcviky "ATTA" , "TA 210" , "TA 101"

celosvětová akreditace EATA a ČATA, od roku 2008 dosud

– 4. letý výcvik, metodika a didaktika Transakční analýzy, praktické oblasti Change managementu a soft skills, komunikace, vztahy, leadership, porozumění, správný kontrakt, psychologické hry, vedení procesu, motivace, supervize

Somatic coach® celosvětová akreditace ICF od roku 2016

– 1 roční výcvik Somatický koučink®, práce s vnitřními zdroji, odvahou, motivací a vůlí klienta, práce s emocemi, myšlením,

tělem a pohybem, prostorem a podvědomím, vybrané koncepty z Biosyntézy, práce se změnou, supervize

Výživový specialista, od roku 2001

– přes 21 let (800+ hodin) kontinuálního vzdělávání v oblasti Celostní medicíny, výživy a zdravého životního stylu, rehabilitace a pohybu, čchi-kung, wellness, Somatic expirience, konzultace, mentoring, supervize

Lektor, konzultant, kouč, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční výcvik soft skills, sebeřízení, lektorské, konzultační, facilitační a koučovací tréninky a techniky, supervize

RWCT – kritické myšlení, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční kurz pro lektory a učitele, program na rozvoj kritického a kreativního myšlení, supervize

Další kontinuální vzdělávání:

zejména v oblasti zdraví, psychologie, terapie, např. Yuen method, Funkční princip, Somatic expirience, růst a rozvoj vědomí podle Dr. Hawkinse, současné poznatky o fungování mozku, life-hacking, Human design (5 kurzů, momentálně ve výcviku), Kvantová terapie, Genové klíče, Radža joga, Kundalini joga, Dzogčchen, Zen atd.

každý měsíc +30 hodin

 2 roční výcvik Systemická psychoterapie a poradenství

– přes 500 hodin tréninků soft skills, leadership, vztahové poradenství, facilitace, mediace, mentoring, poskytování efektivní zpětné vazby, současné poznatky o fungování mozku a aplikované neurovýzkumy, jejich aplikace na změnu stravování, kondice, zdravého životního stylu a myšlení, práce s postoji a kontextem, rozšiřování referenčního rámce, práce s odporem a umožňováním, supervize, apod.

–  další pravidelné kontinuální vzdělávání v oboru, přes 30 hodin každý měsíc, přes 24 let

 

O mně v datech

od roku 2005 (18 let) Hloubkový terapeut, transformační mentor, poradce, průvodce a somatický kouč

– využívám přístupy a prvky mimo jiné ze směrů: Kvantové terapie, Transakční analýzy, Bodyterapie, Systemiky, Celostní přístup, Rodinné a Systemické konstelace, práce s tělem, hlasem, zukem, dechem, srdcem, intuicí, Somatic expirience, práce s traumaty, Biosyntéza, Yuen method, Funkční princip, Human design, Genové klíče...

od roku 2001 (22 let) Trenér, lektor a konzultant

– Psychogygiena, Change a Energy management, Leadership, osobní rozvoj, sebeřízení, soft skills, aplikované neurovědy, “life hacking”, work - life ballance, atd...

od roku 2001 (22 let) Výživový specialista, konzultant celostního zdraví, wellbeing konzultant a kouč

​od roku 2009 (13 let) Lifecoach a Byznyscoach

od roku 2016 (6 let) Somatic coach® / Somatický kouč® - celosvětová akreditace ICF

(vychází z psychoterapeutického systému Biosyntéza)

od roku 2016 (6 let) konzultace Psychologie bolesti

– metody a techniky jak pustit bolest, aby úplně zmizela z těla a nervového systému, nejen pro pacienty z nemocnic,

klinik a obvodních lékařů (není nutné doporučení od lékaře)

2001–2004 Trenér sebeobrany Wing Tsun (organizace EWTO a WTEO), vedoucí 2 škol

psychologie boje, vyjednávání a prevence, boj se zbraní i beze zbraně, specializace ženy, PČR, AČR

Můžeme nalézt a zažívat každý den osobní štěstí

a naplnění svého života. Opravdu to lze.

 

Hojnost, radost, klid a zdraví je tady i pro vás.

V rámci pokory, odvahy, vděčnosti, milosti a zkušeností za 22 let praxe zjišťuji, že to jde. A poměrně snadno, když se ví jak.

Základem je rozhodnutí:

JDU DO TOHO S ODVAHOU A LASKAVOSTÍ k sobě :)

Má Cesta

Provázím klienty k osobnímu štěstí, zdraví, radosti, svobodě a naplnění skrze celostní hloubkovou terapii, zabydlení se v těle, v srdci a na zemi.

Má Vize

Doprovázím, posiluji a inspiruji optimální počet lidí pro globální růst vědomí a odvážného života ve vděčnosti, soucitu a hojnosti.

Lidé si vědomě váží svého života, země, vztahů, ostatních cítících bytostí

a svého vymezeného času pro smysluplný a naplněný život.

Každý člověk žije svůj život více v přítomnosti, vděčnosti a radosti.

Chcete najít svoji životní Vizi, která vás kdykoli ihned rozproudí, při vzpomínce na ni se cítíte příjemně a dýchá, žije se vám okamžitě lépe, máte ihned mnohem více enrgie?

bottom of page