O mně

terapeut, somatický kouč, trenér psychohygieny a rozvoje potenciálu

IMG_6290_edited.jpg

 

 

Každého člověka, který ke mně najde cestu, zpevňuji, posiluji a rozvíjím komplexně tak, aby dokázal žít zdravý, šťastný a svobodný život více v přítomnosti. Už od prvního společného setkání může každý člověk nastartovat zásadní změny ve svém životě. Proč "čekat na někdy/možná, až ...", když ta správná chvíle je vždy jedině TEĎ!

Díky takovému rozhodnutí možná i vaše rodina či pracovní kolektiv uvidí zlepšení kvality života v řádu dnů, nejpozději týdnů.

Vše je o přítomném okamžiku a zdravém postoji k sobě a ke světu. Stačí postupně a pravidelně dělat těch několik základních věcí ohledně svého zdraví. Při využití práce s energií v těle a růstem vědomí jde vše velmi snadno a rychle. Ze zkušeností klientů jde vyřešit i to, co nešlo dlouhé roky či dokonce desítky let.

Mé vlastní zdravotní potíže v dětství a v rodině mě přivedly na cestu myslet a pracovat jinak - v souvislostech, komplexně, celostně a zaměřit se zejména na práci s tělem a podvědomím. Pustil jsem se už od dětství do studia lidského těla, zdraví a mysli.

Celkově se zaměřuji zejména na hloubkové řešení. Přidal jsem ke studiu další oblasti, které mě celý život od dětství zajímají – studium sebeřízení, Celostní medicínu, Change a Energy management, fyzickou a psychickou sebeobranu, aplikované neurovýzkumy, Terapii a Somatický koučink®.

Nejprve jsem vyučoval fyzickou a psychickou sebeobranu, dále psychologii boje

a prevenci konfliktů. Zpočátku to byla školení pro veřejnost a studenty. Následně i pro příslušníky Policie a Armády ČR.

Pochopil jsem, že lidé a svět potřebuje mnohem více než fyzickou a psychickou sebeobranu - zejména prevenci a komunikaci, tzv. seberozvoj, Change a Energy management, dále soft skills, vyjednávání, sebeřízení, práci s vlastními zdroji a energií, atd. A zaměřovat se více na zdraví, svobodu a štěstí.

Velmi jednoduše řečeno lidstvo a naše civilizace si opět nutně potřebuje osvojit způsoby, jak se zase stát lidmi, tedy PŘIPOMENOUT SI LIDSTVÍ...

Mnohem víc, než myslet na technologii, nebo dokonce i na ochranu přírody, potřebujeme řešit lidství. Zda vůbec přežijeme. Nejen jako civilizace, ale jako lidstvo. Příroda si bez nás poradí, má mnohem delší cykly regenerace, v řádu tisíců let. Tolik času my jako lidstvo opravdu nemáme...

 

Proto pracuju s každým člověkem na tom nejpodstatnějším - na zdraví, štěstí, hojnosti a radosti v životě.

Pokud jsme v sobě integrovaní (mysl - emoce - tělo - podvědomí - jednání), pak přitahujeme jen to, co máme v podvědomí, v nitru. Tzn. když změníme určité postoje a další procesy k sobě a ke světu, pak se to vše odrazí i na našem vnějším světě, ve vztahu s ostatními. A potom se nám už nedějí takové věci, že bychom například museli bojovat, řešit konflikty s ostatními atd. Když už nemusíme bojovat, nemusíme se učit sebeobranu.

Rozhodl jsem se tedy vystoupit z rozjetého vlaku sebeobrany, kdy jsem vedl 2 školy sebeobrany ve dvou městech a připravoval otevřít další. Místo toho jsem se rozhodl u sebe rozvíjet další užitečné praktické dovednosti, vědu a umění. Jsou to zejména tzv. Change a Energy management a "soft-skills", v překladu "jemné dovednosti" (nikoliv "měkké", to je zásadní rozdíl v chápání jejich účelu a potenciálu - více o tom v mém blogu).

Roky jsem se věnoval rozvoji a testování mnoha komunikačních, vztahových a dalších soft-skills dovedností, zejména ve školství, při práci s dětmi. Nejcennější při tom pro mě bylo, že děti na základních školách se prostě nepřetvařují, pokud jim k tomu vytvoříme bezpečné podmínky. Díky tomu jsem měl téměř vždy autentickou zpětnou vazbu během několika vteřin. A to pokaždé! Proto často a rád říkám, že mě vycvičily děti na základních školách. :D Byl to ten nejlepší aplikovaný "výcvik" v praxi.

Všechny výcviky a kurzy, co jsem za celý život absolvoval (a že jich bylo za více než 20 let!), jsem si tehdy (i později) prakticky ověřil i při práci s dětmi, jak fungují a jak dané know-how uchopit, osvojit si a následně předávat dále klientům, aby mu rozuměl každý člověk jakéhokoli věku, vzdělání a úrovni porozumění světu i sama sobě.

Celých 20 let se v různé podobě věnuji také práci s podvědomím. Tedy jak věci zjednodušovat, jak pracovat s "čistými" a "vhodnými" záměry, bez manipulace, jak efektivně a definitivně překonat a zpracovat odpor, traumata, zranění na duši i na těle, atd.

Celostní, komplexní práce s člověkem mi přináší velkou životní radost, když vidím vpodstatě u každého klienta velmi rychlá zlepšení zdravotního stavu (ať už psychického, nebo fyzického). Děje se to i u lidí s chronickými zdravotními potížemi. Daří se překonat a odbourat i zranění, nemoci a traumata desítky let stará...

Zejména v takových případech vždy s velkou pokorou a vděčností v srdci děkuji, že mám tu možnost takto pracovat a že jde zásadně zlepšovat zdraví a kvalitu života i u chronických nemocí.

Možná se ptáte proč tak zdlouhavá náročná cesta? - Odpověď je prostá: Pouze pokud dovedu cokoli komunikovat s klientem osobně, jednoduše, stručně a jasně tak, aby tomu porozuměly i malé děti, potom jsem tomu dost porozumněl a mohu dané know-how a porozumění sám sobě a ostatním předávat dál. Navíc od dětí mám pokaždé zpětnou vazbu během vteřin (ať už verbální, či nonverbální, zkrátka vždy autentickou. Děti vám to pokaždé řeknou, když mají bezpečné podmínky :)
 

Celý život se kontinuálně vzdělávám. A budu v tom i nadále pokračovat.

 

 

Něco z mého osobního života - miluju přírodu, plavání, otužování, běhání, koloběžení, meditace i dynamickou akci, "life hacking", dobré jídlo, lidi obecně a přírodní sauny. 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty a absolvovaná školení

Výcvik v terapeutické a konzultační metodě Transakční analýza "TA 210" a "TA 101"

celosvětová akreditace EATA a CATA

2,5 letý výcvik, metodika a didaktika Transakční analýzy, praktické oblasti Change managementu a soft skills - komunikace, vztahy, leadership, porozumění, správný kontrakt, psychologické hry, vedení procesu

Somatic coach® celosvětová akreditace ICF od roku 2017

– 1 roční výcvik Somatický koučink®, práce s vnitřními zdroji, odvahou a vůlí klienta, práce s emocemi, myšlením,

tělem a pohybem, prostorem a podvědomím

Výživový specialista, od roku 2001

– přes 19 let (600+ hodin) kontinuálního vzdělávání v oblasti Celostní medicíny, výživy a zdravého životního stylu, rehabilitace a pohybu, čchi-kung, wellness, Somatic expirience, konzultací a mentoring

Lektor, konzultant, kouč, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční výcvik soft skills, sebeřízení, lektorské, konzultační, facilitační a koučovací tréninky a techniky

RWCT – kritické myšlení, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční kurz pro lektory, program na rozvoj kritického myšlení

Další kontinuální vzdělávání:

zejména v oblasti zdraví, psychologie, terapie, např. Yuen method, Funkční princip, Somatic expirience, růst a rozvoj vědomí, v současných poznatcích o fungování mozku a tzv. life-hackingu, Ajurvéda, TČM, atd.

každý měsíc +30 hodin

 2 roční výcvik Systemická psychoterapie a poradenství

– přes 500 hodin tréninků soft skills, leadership, vztahové poradenství, facilitace, mediace, mentoring, poskytování efektivní zpětné vazby, současné poznatky o fungování mozku a aplikované neurovýzkumy, jejich aplikace na změnu stravování, kondice a ne/zdravého životního stylu a myšlení, práce s postoji a kontextem,rozšiřování referenčního rámce, práce s odporem, supervize, apod.

–  další kontinuální vzdělávání každý měsíc v oboru, přes 30 hodin každý měsíc, už 20 let

 

Téměř vždy se můžeme dostat zpět k osobnímu štěstí

a kvalitnějšímu prožívání svého života.

V rámci pokory, odvahy a zkušeností za 20 let praxe zjišťuji, že to jde. A poměrně rychle, když se ví jak...

O mně v datech

od roku 2009 (12 let) Terapeut, poradce a kouč – využívám přístupy a prvky Transakční analýzy, Bodyterapie, Systemiky, Celostní přístup, Rodinné a Systemické konstelace, ...

od roku 2001 (20 let) Trenér, lektor a konzultant Change a Energy managementu, Leadershipu, osobního rozvoje, sebeřízení, soft skills, aplikovaných neurověd a “life hackingu”

od roku 2001 (20 let) Výživový specialista, konzultant celostního zdraví, wellbeing konzultant

​od roku 2009 (12 let) Lifecoach, Byznyscoach, Healthcoach

od roku 2016 (6 let) Somatic coach® celosvětová akreditace ICF

od roku 2016 (6 let) konzultace Psychologie bolesti, zejména pro pacienty z nemocnic,

klinik a obvodních lékařů (není nutné doporučení od lékaře)

2001–2004 Trenér sebeobrany Wing Tsun (organizace EWTO a WTEO),

psychologie boje, vyjednávání a prevence, boj se zbraní i beze zbraně, vedoucí 2 škol

Má Cesta

Zpevňuji, uvolňuji a posiluji každého člověka na cestě k osobnímu štěstí, zdraví a svobodě.

Ke kvalitnímu a důstojnému životu.

Má Vize

Podpořil a posílil jsem optimální počet lidí pro globální růst vědomí a kvalitnějšího života.

Lidé si vědomě váží svého života, planety, vztahů

a vymezeného času.

Každý člověk žije svůj život více v přítomnosti.

Chcete najít svoji životní Vizi, která vás kdykoli ihned rozproudí, při vzpomínce na ní se cítíte příjemně a dýchá, žije se vám okamžitě lépe?