top of page
Image by arhihou anas

O mně

Celostní terapeut, transformační mentor, životní kouč. 

Provázím ostatní sebehodnotou, duševní hygienou, psychologií bolesti a úrovněmi vědomí. Od roku 2001.

23 +
let zkušeností  

Jistota a bezpečí

3 300 +
klientů a účastníků 

Ověřené výsledky

                      4500 +                       konzultací

Spolehlivost a podpora

Lukas_Javurek_terapeut_2022
Jsem Lukáš Javůrek - Celostní terapeut, transformační mentor a životní kouč. Provázím ostatní sebehodnotou, duševní hygienou, psychologií bolesti a úrovněmi vědomí, už 23 let.

Provázím klienty na cestě změny jejich života - jak opravdu chtějí žít a kým se vnitřně potřebují stát.

Moje Motto: 

      „Jednoduchost je nekonečná dokonalost.“ 

      „Pojďme si práci a seberozvoj užít!“ 

      „Změna k lepšímu je možná – už dnes, právě teď!“

Mé osobní hodnoty: laskavost, integrita, pečlivost, pravdivost k sobě, radost, soucit a naplněný vědomý život. Miluju svůj život, tedy i svou práci. Oboje žiju s radostí a mužskou jemností i pevností.

Mé primární pracovní hodnoty:

 bezpečí, důvěra, bezpodmínečné přijetí a porozumění, klid, respekt a úcta, soucit, nadhled, absence hodnocení, lidskost

 vděčnost, odvaha a laskavost, radost ze života, propojení se sebou i ostatními

vnitřní klid a stabilita, pravdivost k sobě, integrita, laskavost, jemnost i pevnost, vděčnost, naplněný vědomý život, velká psychická odolnost, kreativita, zakotvení, pružnost, srdečnost

 cesta i cíl

 propojení s Přírodou

Mám rád hudbu i ticho, seberozvojové kurzy a knihy, procházky přírodou, jogu a různá cvičení na propojení se se svými vnitřními zdroji (zejména s jasnou myslí, otevřeným srdcem a zakotvením v těle), se Zemí, s ostatními...

Od svého dětství jsem věděl, že se budu věnovat rozvoji lidí. Celý svůj život jsem tomu přizpůsobil a nasměroval. Nejprve jsem začal s výukou sebeobrany a psychologie boje. Poté jsem se profesně přesunul primárně na prevenci konfliktů, sebeřízení, jak žít vědomější život, mindfulness a duševní hygienu. Tedy jak žít vědomý radostný život v přítomnosti. Jak být k sobě laskavý, zároveň si zachovávat svůj osobní prostor a mít funkční vztahy.

Klíčové téma u klientů bývá velmi většinou jak rozpustit různé sebeomezující, až sebeblokující přesvědčení, emoce, postoje, traumata a zranění...

Absolvoval jsem mnoho různých kurzů a výcviků, psychologických, pracujících s tělem, s hlasem, se světlem a zvukem, s dechem, s vodou, s prostorem, se strachem, s bolestí... Vše se zaměřením na zvýšení celistvosti člověka.

Celkově se zaměřuji na práci s myslí - tělem - srdcem - vědomím a hloubkovým podvědomím.

Jádro mé práce je pokaždé primárně přes navázání vědomého kontaktu se sebou a svými vnitřními zdroji.

 

Co předávám dále, to také žiju. Nejprve se naladím sám na sebe, na své vnitřní zdroje.

Ihned poté navnímám člověka nebo skupinu se kterými pracuji a intuitivně přichází optimální způsob spolupráce a spolutvoření.

 

Jedním z nejčastějších cílů klientů bývá zejména žít vědomější, laskavější a naplněnější život v radosti a hojnosti (zdraví, partnerství, bohatství, rodina, fajn práce, atd).

Procesem při tom je mimo jiné růst po úrovních vědomí a pouštění starých překonaných postojů k sobě, k ostatním a ke světu. Během terapeutických, mentoringových, koučovacích či čalších seberozvojových procesů s klienty rozpouštíme různá trauma, bloky, závislosti, různá zranění a další trápení. Klient si přerámujeme postoj k minulosti. Klient odpustí sobě i ostatním, minulost nechá v minulosti. Začne vnímat svůj nový zdravý postoj k sobě, minulosti i budoucnosti. Otevře se mu nová cesta k životu. A začne žít svůj nový život teď a tady - v přítomnosti, s mnohem větší svobodou a chutí do života. Odnese si s sebou do svého osobního i pracovního života mnoho posilujících a kotvících nástrojů.

Mám klienty ve věku od předškolních dětí (samozřejmě s rodiči) po více než 85 leté osoby. Pracuji s jednotlivci, páry, skupinami od školních tříd, otevřených seminářů i s uzavřenými firemními týmy.

S klienty zformujeme a nastavíme kontrakt, neboli základní strukturu, podobu a možnosti spolupráce. Dále naladíme záměr na aktuální setkání. Když je potřeba, ladíme a ověřujeme i základní směr či kurz života a naší společné práce. Dále odladíme různé bloky, brzdy, traumata a další blokády, co jsou zrovna připravené ke zpracování a ve flow  a v propojení se svými zdroji končíme aktuální setkání.

Klient se po každém setkání cítí mnohem lépe, lehčí a vnitřně více uvolněný, spokojenější a naplněný klidem, vděčností a často i radostí.

Chcete to zažít i vy? Pokud vás zaujala moje osoba a můj způsob práce, ozvěte se. Rád vás provedu vaší transformací do nového celistvého života v radosti, klidu a přítomnosti.

O mně v datech

od roku 2005 Celostní terapeut, transformační mentor, poradce, průvodce a životní kouč

– využívám přístupy a prvky mimo jiné ze směrů: Celostní přístup, Transakční analýza, Kvantová terapie, Bodyterapie, Systemika, Rodinné a Systemické konstelace, práce s tělem, hlasem, zvukem, dechem, srdcem, intuicí, prostorem, Somatic expirience, práce s traumaty, Biosyntéza, Yuen metoda, Funkční princip, Human design, Genové klíče...

od roku 2001 Trenér, lektor a konzultant Soft skills, Sebeřízení a Mindfulness

– Psychogygiena (duševní hygiena), Change a Energy management, Leadership, seberozvoj, sebeřízení, komunikační a vztahové dovednosti, aplikované neurovědy, “life hacking”, work - life ballance, tvorba Vize, hodnot, rolí, cílů, jak pracovat s návyky, strategie dosahování SMARTER cílů, efektivita - produktivita - radost z tvorby, meditace a relaxace...

od roku 2001 Výživový specialista, konzultant celostního zdraví, wellbeing konzultant a kouč

​​od roku 2009 Životní a Pracovní profi koučink

od roku 2016 Somatic coach® / Somatický kouč® - celosvětová akreditace ICF

– koučink propojující mysl - emoce - tělo, jak nalézt a žít odvahu, motivaci a vnitřní zdroje ve svém osobním i pracovním životě (vychází z psychoterapeutického systému Biosyntéza)

od roku 2016 Konzultant Psychologie bolesti, dříve externě mj. pro nemocnici VFN Praha

– metody a techniky práce s bolestí, aby úplně zmizela z těla a nervového systému, pro pacienty z nemocnic,

klinik a obvodních lékařů (není nutné doporučení od lékaře) a pro veřejnost

2001 – 2004 Trenér sebeobrany Wing Tsun (organizace EWTO a WTEO), vedoucí 2 škol

– psychologie boje, prevence a vyjednávání, boj se zbraní i beze zbraně, specializace ženy, Policie ČR, Armáda ČR, veřejnost

Formální terapeutické, koučovací a konzultační Výcviky:

Výcviky a kurzy v terapeutické a konzultační metodě Transakční analýza:

"ATTA"  (Advance training)

"TA 210"

"TA 101"

Vztahová analýza – moderní škola TA, Matthias Sell, TSTA (P, C, O, E)

celosvětová akreditace EATA a ČATA, od roku 2008 dosud

– 5 letý výcvik, metodika a didaktika Transakční analýzy, praktické oblasti Change managementu a soft skills, komunikace, vztahy, leadership, porozumění, funkční kontraktování, psychologické hry, obrana proti manipulaci, vedení procesu, motivace klienta, sebezkušenost, pravidelná supervize a intervize

Výcvik Systemická psychoterapie a poradenství, 2011 - 2012

– Systemická rodinná terapie, přístup zaměřený na řešení, narativní terapie (práce s příběhy), terapeutické nástroje a vhled do systémové dynamiky životních problémů a psychických obtíží. Profesionální růst založený na intenzivní sebereflexi vlastní praxe 

a na kumulované sebezkušenosti. Průbežné supervize a intervize jako nástroj pro další rozvoj profesionality.

Somatic coach® celosvětová akreditace ICF, 2016 - 2017

– 1 roční výcvik Somatický koučink®, práce s vnitřními zdroji, odvahou, motivací a vůlí klienta, práce s emocemi, myšlením,

tělem a pohybem, prostorem a podvědomím, vybrané koncepty z Biosyntézy, práce se změnou, supervize a intervize

 

Další výcviky a absolvovaná školení - výběr:

Genové klíče - Kontemplační kruh, 2023 - 2025

3 leté studium a zkoumání Genových klíčů, které jsou nádhernou hloubkovou velmi konkrétní mapou lidského psyché každého člověka. GK provází skrze všechny existující archetypy člověka z různých úrovní vědomí. GK pracuje mimo jiné s polaritami, syntézou, kontemplací, ukazuje jasný kompas, jak se stát zralou osobností, jak získat jasnou mysl, otevřené srdce a být velmi dobře zakotvený a integrovaný i ve svém těle, až na úroveň buněk. Práce s hologenetickým přesným profilem jednotlivců.

Prožitkové semináře Inteligence těla ("Kvantová inteligence"), Karl Grunick, od roku 2021 dosud:

KI - Inteligence těla, roky 2021, 2022

Léčení zvukem, Mozek a zvuk, roky 2021, 2022

Partnerské a vztahové semináře, rok 2022

Cesta válečníka / válečnice I. a II., roky 2022 a 2023

KI-AI Síla hlasu v sebeobraně a léčení zvukem, rok 2023

– Velmi unikátní semináře zaměřené na propojení se svými vnitřními zdroji a jejich itegrování do každodenního osobního i pracovního života. Jde zejména o kontakt se svým tělem, hlasem, zvukem, dotykem, prostorem, propojením se sebou a s ostatními, s univerzálními základními principy a zdroji člověka (například naprostá neutralita, být v jednotě s tím co dělám, neposuzování, naprostá a zároveň uvolněná bdělost, nezranitelnost, sjednocení těla a mysli, přijetí toho co je (každé situace, plynutí bez odporu a bez snažení se). To vše i s jednoznačným ověřením přes tělo, zda s tím člověk opravdu vstoupil do kontaktu, do podstaty.

V praxi poté člověk používá svůj autentický hlas pro sebeprosazení/ zajištění a zachování vlatních hranic, k léčení, osobnímu rozvoji, nebo k sebeobraně.

Human Design kurzy a výcvik, od roku 2021 dosud:

Žít svůj design (Pravda v nás), rok 2021

Rave ABC, rok 2021

Rave kartografie, rok 2022

Profesionální výcvik PTL 1  (1. stupeň), rok 2022 - 2023

  – Human design je nástroj rozboru naší osobnosti, který popisuje velmi přesně naše osobní dary a způsoby, jak se můžeme plně projevit a žít svoje pravé Já, naplněný život, svoji skutečnou podstatu. Ukazuje, jak můžeme být ve svém středu, následovat přirozené projevy naší energie a naplňovat své životní poslání (a jak se osvobodit od přání a očekávání našich rodičů, dalších lidí, společnosti...).

Leváctví a praváctví, mozek v rovnováze, metodika Karl Grunick, rok 2023

– seminář s teoretickými základy principu laterality a praktickými přesnými rozdílovými cviky pro zjištění skutečné přirozené laterality (leváctví, praváctví). Vysvětlení principu levo a pravorukosti, mužsko/ženské polarity a souvislostmi mezi nimi. Sada cca 40 cviků, které bem 4 dnů semináře jednoznačně prokážou jaká je dominantní lateralita. Tzn. ne ta aktuálně více používaná, ale vrozená. Seminář vhodný pro skryté leváky s návodem jak se přepólovat na svoji správnou lateralitu, který si dle individuálních potřeb a konzultací každý přizpůsobí pro sebe.

Boyesen therapy - Oidipovské období hledání zdrojů, Mona-Lisa Boyesen, rok 2019

– bodyterapeutický kurz, práce s vnitřními zdroji, s tělem, traumaty a s podvědomím

Mindfulness, meditace, práce s dechem, joga, čchi kung, autorelaxace, od roku 1998 dosud

– různé kurzy a výcviky, například tibetské, japonské a indické jogový techniky, nejcennější je následná samostatná praxe

a sbírání mnoha zkušeností s klienty různého věku, různých zdravotních fyzických i psychických omezeních a jak s nimi pracovat, kompenzovat jejich omezení, nebo jak je dokonce "vyřešit", překonat aby kompletně vymizely z života klientů

Kultura mluveného projevu, Mgr. J. Adámková, Ph.D., 2013 - 2014

– tréninky artikulace, intonace, argumentace při veřejném mluveném projevu, komunikační strategie, styly, projevy, práce s informacemi, prezentace projektů i osob, sebeprezentace, videotréninky, reflexe a sebereflexe

Celostní výživový poradce a kouč, od roku 2001 dosud

– přes 22 let (800+ hodin) kontinuálního vzdělávání v oblasti Celostní medicíny, výživy a zdravého životního stylu, rehabilitace

a pohybu, čchi-kung, joga, wellness, Somatic expirience, konzultace, mentoring, supervize a intervize

Lektor, konzultant, kouč, akreditace MŠMT, 2009 - 2010

– výcvik soft skills, sebeřízení, lektorské, konzultační, facilitační a koučovací tréninky a techniky, supervize

metodika a didaktika lektorské práce, rétorika, prezentační dovednosti, kreativní techniky práce se skupinou, práce s náročnými situacemi a lidmi, vedení konzultací, workshopů, koučinku, facilitace, simulace, práce s publikem, videotréninky

RWCT – kritické myšlení, akreditace MŠMT, 2009 - 2010

– roční kurz pro lektory a učitele, program na rozvoj kritického a kreativního myšlení, supervize

Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky na ZŠ, akreditace MŠMT, 2009 - 2010

– metodika a didaktika, specifika programu, jak aplikovat a integrovat ve škole, komunitní kruh, centra aktivit, práce se svobodou

a odpovědností, wellbeing, zapojení všech dětí, rozvoj spolupráce, kreativity, argumentace, intuice, kritického myšlení a celkové osobnosti dítěte, učení v souvislostech, propojení s reálným životem - lepší schopnost adaptace na změny

Národní diplomový kurz pedagogiky Montessori, akreditace MŠMT, 2008 - 2010

– 3 letý výcvik pro učitele a lektory dětí věku 3 – 9 let: osobnostní příprava učitele/lektora, didaktika a metodika, efektivní komunikace děti – učitelé – škola – rodiče, osvojení práce se specifickými pomůckami, plánování a reflexe, integrace a prožívání skrze mysl - tělo a emoce, práce s emocemi a postoji, atd

Respektovat a být respektován​, PhDr. J. Nováčková, CSc., 2008

– roční kurz pro učitele, trénink komunikačních a vztahových dovedností, poskytování zpětné vazby, budování a rozvíjení dobrého a funkčního vztahu s dětmi i v rodině a v kontaktu se školou, vše na bázi WIN - WIN vztahu

Další kontinuální vzdělávání:

zejména v oblasti zdraví, psychologie, terapie, např. Yuen method, Funkční princip, Somatic expirience, růst a rozvoj vědomí podle Dr. Davida R. Hawkinse, současné poznatky o fungování mozku, vědomí a podvědomí, "life-hacking", Kvantová terapie, Radža joga, Kundalini joga, Dzogčchen, Zen, Mindfulness, atd.

– přes 500 hodin tréninků soft skills, leadership, vztahové poradenství, facilitace, mediace, mentoring, poskytování efektivní zpětné vazby, současné poznatky o fungování mozku a aplikované neurovýzkumy, jejich aplikace na změnu stravování, kondice, zdravého životního stylu a myšlení, práce s postoji a kontextem, rozšiřování referenčního rámce, práce s odporem a umožňováním, supervize, intervize apod.

každý měsíc +20 hodin, 26 let

–  další pravidelné kontinuální vzdělávání v oboru, přes 20 hodin každý měsíc, od roku 1998.

Svoji práci pravidelně profesně superviduji.

Každý den můžete zažívat osobní štěstí

a naplnění svého života. Je to možné.

 

Hojnost, radost, klid a zdraví je tady i pro vás.

V rámci pokory, odvahy, vděčnosti, milosti a mnohaletých zkušeností ze své praxe jsem si ověřil, že to jde. A poměrně snadno, když se ví jak.

Základem je propracovat se k rozhodnutí:

JDU DO TOHO S ODVAHOU, PRAVDIVOSTÍ A LASKAVOSTÍ - zejména k sobě :)

Má Cesta

Provázím klienty k osobnímu štěstí, zdraví, radosti, svobodě a naplnění života skrze nalezení indiviuálních darů, talentů, schopností, pravdivosti k sobě (sebereflexi) a k osobní zralosti.

svatební přípitek

Má Vize

Doprovodil, posílil a inspiroval jsem optimální počet lidí pro globální růst vědomí: osobní pravdivosti k sobě

a odvážného života ve vděčnosti, radosti, laskavosti, soucitu, prosperitě a hojnosti.

Lidé si vědomě váží svého života, přírody, vztahů, ostatních cítících bytostí

a svého vymezeného času pro smysluplný a naplněný život.

Každý člověk žije svůj život více přítomně, s vděčností, laskavostí

a radostí.

Chcete najít svoji šťavnatou životní Vizi, která vás kdykoli okamžitě rozproudí, při vzpomínce na ni se cítíte silnější, živější a stabilnější, máte ihned mnohem více energie?

bottom of page