IMG_6290_edited.jpg
svítání

O mně

hloubkový terapeut, transformační mentor, trenér psychohygieny

Pracuji s lidmi. Provázím je na cestě života, sebehodnoty a po úrovních vědomí už 21 let.

Od té doby se věnuji nejprve vytvoření bezpečí a důvěry mezi mnou a klientem.

Během chvilky přejdeme na práci s vlastním tělem a podvědomím.

Člověk, který ke mně přijde, je připravený na můj způsob práce.

Absolvoval jsem mnoho různých kurzů a výcviků, psychologických, pracujících s tělem,

s hlasem, se zvukem, s dechem, s hloubkovým podvědomím. Mám za sebou také velmi speciální spirituální výcviky od dětství dosud.

Jádro mé práce je pokaždé primárně přes kontakt sám se sebou. Co předávám dále, to také žiju. Nejprve se naladím sám na sebe, na své zdroje.

Ihned poté navnímám člověka nebo skupinu se kterými pracuji a poté intuitivně přichází  jak je optimální zrovna pracovat.

S klienty zformujeme a naladíme základní záměr na naše aktuální setkání. Když je potřeba, ladíme a ověřujeme i základní směr či kurz života a naší společné terapie. Dále odladíme různé bloky, brzdy, traumata a další blokády, co jsou zrovna připravené ke zpracování a ve flow končíme naše setkání.

Klienti se cítí mnohem lépe už během naší 1. přímé práce. Jen výjimečně stav hlubokého uvolnění těla, mysli a srdce přijde na závěr setkání, nebo chvilku po skončení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty a absolvovaná školení - pouze výběr několika:

Výcvik v terapeutické a konzultační metodě Transakční analýza - výcviky "ATTA" , "TA 210" , "TA 101"

celosvětová akreditace EATA a CATA od roku 2018

– 4. letý výcvik, metodika a didaktika Transakční analýzy, praktické oblasti Change managementu a soft skills, komunikace, vztahy, leadership, porozumění, správný kontrakt, psychologické hry, vedení procesu

Somatic coach® celosvětová akreditace ICF od roku 2017

– 1 roční výcvik Somatický koučink®, práce s vnitřními zdroji, odvahou a vůlí klienta, práce s emocemi, myšlením,

tělem a pohybem, prostorem a podvědomím, vybrané koncepty z Biosyntézy

Výživový specialista, od roku 2001

– přes 21 let (800+ hodin) kontinuálního vzdělávání v oblasti Celostní medicíny, výživy a zdravého životního stylu, rehabilitace a pohybu, čchi-kung, wellness, Somatic expirience, konzultací a mentoring

Lektor, konzultant, kouč, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční výcvik soft skills, sebeřízení, lektorské, konzultační, facilitační a koučovací tréninky a techniky

RWCT – kritické myšlení, akreditace MŠMT od roku 2010

– 1 roční kurz pro lektory a učitele, program na rozvoj kritického myšlení

Další kontinuální vzdělávání:

zejména v oblasti zdraví, psychologie, terapie, např. Yuen method, Funkční princip, Somatic expirience, růst a rozvoj vědomí, v současných poznatcích o fungování mozku a tzv. life-hackingu, Ajurvéda, TČM, Human design, Kvantová terapie, Genové klíče, atd.

každý měsíc +30 hodin

 2 roční výcvik Systemická psychoterapie a poradenství

– přes 500 hodin tréninků soft skills, leadership, vztahové poradenství, facilitace, mediace, mentoring, poskytování efektivní zpětné vazby, současné poznatky o fungování mozku a aplikované neurovýzkumy, jejich aplikace na změnu stravování, kondice a ne/zdravého životního stylu a myšlení, práce s postoji a kontextem,rozšiřování referenčního rámce, práce s odporem, supervize, apod.

–  další pravidelné kontinuální vzdělávání v oboru, přes 30 hodin každý měsíc, přes 24 let

 

O mně v datech

od roku 2005 (17 let) Hloubkový terapeut, transformační mentor, poradce, průvodce a somatický kouč – využívám přístupy a prvky mimo jiné Kvantové terapie, Transakční analýzy, Bodyterapie, Systemiky, Celostní přístup, Rodinné a Systemické konstelace, práce s hlasem, zukem, tělem, intuicí, Somatic expirience, práce s traumaty, Biosyntéza, Yuen method, Funkční princip, Human design, Genové klíče...

od roku 2001 (21 let) Trenér, lektor a konzultant Psychogygiena, Change a Energy managementu, Leadershipu, osobního rozvoje, sebeřízení, soft skills, aplikovaných neurověd, “life hackingu”, ...

od roku 2001 (21 let) Výživový specialista, konzultant celostního zdraví, wellbeing konzultant

​od roku 2009 (13 let) Lifecoach, Byznyscoach, Healthcoach

od roku 2017 (5 let) Somatic coach® celosvětová akreditace ICF (vychází z Biosyntéza)

od roku 2016 (6 let) konzultace Psychologie bolesti, jak pustit bolest, aby úplně zmizela z těla a nervového systému, když už není potřeba, zejména pro pacienty z nemocnic,

klinik a obvodních lékařů (není nutné doporučení od lékaře)

2001–2004 Trenér sebeobrany Wing Tsun (organizace EWTO a WTEO),

psychologie boje, vyjednávání a prevence, boj se zbraní i beze zbraně, vedoucí 2 škol

Téměř vždy se můžeme dostat zpět k osobnímu štěstí

a kvalitnějšímu prožívání svého života.

V rámci pokory, odvahy, vděčnosti, milosti a zkušeností za 21 let praxe zjišťuji, že to jde. A poměrně rychle, když se ví jak.

Má Cesta

Provázím klienty k osobnímu štěstí, zdraví, radosti a svobodě skrze celostní hloubkovou terapii, zabydlení se v těle, v srdci a na zemi...

Má Vize

Podpořil a posílil jsem optimální počet lidí pro globální růst vědomí

a kvalitního života.

Lidé si vědomě váží svého života, planety, vztahů, ostatních cítících bytostí

a vymezeného času.

Každý člověk žije svůj život více v přítomnosti, vděčnosti a radosti.

Chcete najít svoji životní Vizi, která vás kdykoli ihned rozproudí, při vzpomínce na ní se cítíte příjemně a dýchá, žije se vám okamžitě lépe, máte hned mnohem více enrgie?