top of page

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 


Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: Lukáš Javůrek
IČ: 87977371
Adresa: Plešivecká 36, Litoměřice, 412 01
telefon: +420 605 910 502
Adresa pro doručování elektronické pošty: lukas (zavinac) lukasjavurek.com

 


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

 


Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

 


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 


Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 


Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 


Datum:

 


(*) Nehodící se škrtněte

bottom of page