top of page

Celostní hloubková terapie

 

Když jste připraveni na kvantový skok...

„Je čas na změnu", „naciťuji a přijímám potřebu dělat věci jinak", „jsem otevřená/otevřený vedení od svého vyššího Já"

- poznáváte se v tom?

 

Věnuji se uzdravování člověka. Naladění do optimálního, původního stavu zdraví a celistvosti, potenciálu, kam se člověk může dostat v tomto období života. Kam je člověk puštěný, na co je připravený, co se mu může otevřít.

 

Pracuji s naladěním na Zdroj / Vesmír / Božství / Přírodu a na každého "pravé Já".

Každý z nás používá různé pojmy, za zásadní považuji pouze čisté napojení nahoru (obecně mužská cesta) a do nitra (obecně ženská cesta).

Komunikuji také s Duší člověka, s jejími karmickými úkoly. Pokud je to v souladu s Božstvím a s vývojem duše člověka, lze pročistit mnohé z nahromaděné karmy. Zásadní vliv na to, co z nánosů, se kterými člověk přichází, je možné od-pustit a pročistit, odpojit již nyní, vyladit, projasnit atd. nejvíce ovlivňuje zda se člověk upřímně rozhodl žít vědomý, pravdivý, autentický život a více rozumí své cestě pro tento život.

Hodně pracuji také s laděním se na hojnost, Milost, bezpodmínečnou láskou, milující laskavost, soucit, radost, osobní štěstí a vnitřní naplnění v životě...

Vše je celkově hodně o hojnosti. Hojnost dovolit si, že už můžu. Už můžu žít v souladu s přirozeností života, s Vesmírem, se sebou, se svými pravdivými hodnotami, obklopovat se pravdivými lidmi okolo sebe, mohu si dovolit žít svou cestu, být naladěn/a na své srdce, intuici, na své emoce a jednat v souladu s tím, žít své pravé Já ...

Tuto možnost máme za jistých okolností každý. Stečí se na to naladit a odhodit staré podvědomé programy a omezující přesvědčení...

O mně:

Mám od dětství dar léčení, rozpouštění rodových, karmických, emocionálních a dalších energetických bloků, traumat, zranění.

Toto léčivé proudění je doprovázeno vzestupem po úrovních vědomí u každého člověka, který ke mně přijde.

Často klienta dovedu doprovodit k zažití vyšších stavů vědomí, tzv. úrovně 545 (dle Hawkinsovy stupnice úrovně vědomí), které se říká "Bezpodmínečná láska". Tu člověk dovede v danou chvíli vědomě zaznamenat, pocítit, prožít. Je to velká Milost od Božství. Jsem vnitřně velmi rád a velmi si vážím Milosti Božství, že se to děje a může dít.

To samé se občas spontánně děje i na mých workshopech, i když jsou zaměřené na různá témata.

Vystoupit výše po úrovních vědomí je člověku při spolupráci se mnou umožněno zatím jen výjimečně.

Co se při těchto očistách a vzestupech do vyšších úrovní vědomí děje se můžete dočíst například v knize "Vzestup po úrovní vědomí" od autora Davida R. Hawkinse, který sepsal své knihy ve velmi vysokém stupni osvícení / realizace. Tuto knihu doporučuji.

Nejsem členem žádného náboženství, sekty ani duchovního hnutí. Je pro mě zásadní přímé a čisté napojení na Zdroj / Božství, bez prostředníků.

"Uvědomte si, že štěstí je důsledkem úrovně vědomí (čím se člověk stal) a ne důsledek majetku nebo zážitků." - David R. Hawkins

 

Každý z nás si zaslouží zdraví, osobní štěstí, vnitřní naplnění života, svobodu a radost.

 

Úplně každý.

i Ty!

 

Pokud s vámi toto mé sdílení rezonuje, chcete tyto vyšší / hlubší stavy zažívat častěji a přirozeně, těším se na setkání... :)

Srdečně Lukáš Javůrek


 

bottom of page