top of page

Celostní hloubková terapie

Když jste připraveni na životní skok vpřed...

„Je čas na změnu", „vnímám/naciťuji a přijímám potřebu dělat věci jinak", „jsem otevřená/otevřený vedení od svého vyššího Já"

- poznáváte se v tom?

 

Věnuji se celistvosti člověka - naladění do optimálního, původního stavu zdraví a celistvosti, růstu a naplňování života v potenciálu, kam se člověk může dostat v tomto období života. Kam je člověk puštěný, na co je připravený, co se mu může otevřít.

 

Pracuji s naladěním na Zdroj / Vesmír / Božství / Přírodu a na každého "vnitřní pravé Já".

Každý z nás používá různé pojmy, za zásadní považuji pouze čisté napojení nahoru (obecně mužská cesta) a do nitra (obecně ženská cesta).

Komunikuji také s Duší člověka, s jejími karmickými úkoly. Pokud je to v souladu s Božstvím a s vývojem duše člověka, lze pročistit mnohé z nahromaděné karmy. Zásadní vliv na to, co z nánosů, se kterými člověk přichází, je možné od-pustit a pročistit, odpojit již nyní, vyladit, projasnit atd., nejvíce ovlivňuje zda se člověk upřímně rozhodl žít vědomý, pravdivý, autentický život a více rozumí své cestě a úkolům v životě.

Hodně pracuji také s laděním se na hojnost, Milost, všeobjímající (bezpodmínečnou) láskou, milující laskavost, soucit, radost, osobní štěstí a vnitřní naplnění v životě...

Vše je celkově hodně o hojnosti. Hojnost dovolit si, že už můžu. Už můžu žít v souladu s přirozeností života, se sebou, se svými pravdivými hodnotami, obklopovat se pravdivými lidmi okolo sebe, mohu si dovolit žít svou cestu, být naladěn/a na své srdce, intuici, na své emoce a jednat v souladu s nimi, žít své pravé Já ...

Tuto možnost máme za jistých okolností každý. Stačí se na to naladit a odhodit staré podvědomé programy a omezující přesvědčení. Potom už to jde mnohem snáze. Rád vás tím provedu. Věnuji se tomu úspěšně mnoho let.

O mně:

Mám dar i dovednost oddělování a rozpouštění transgeneračních scénářů, rodových, karmických, emocionálních a dalších energetických bloků, traumat, zranění.

 

Zpracování těchto témat je, díky velmi specifickým technikám, často doprovázeno vzestupem po úrovních vědomí u každého člověka, který ke mně přijde.

Často klienta dovedu doprovodit k zažití vyšších stavů vědomí, tzv. úrovně 545 až 600 (dle Hawkinsovy stupnice úrovně vědomí), které se říká "Bezpodmínečná/všeobjímající láska" a vnitřní hluboký Mír. Tuto úroveň vědomí člověk dovede v danou chvíli vědomě zaznamenat, pocítit, prožít. Je to velká Milost od Božství. Jsem vnitřně velmi rád a velmi si vážím Milosti Božství, že se to děje a může dít.

To samé se spontánně děje i na mých workshopech, i když jsou zaměřeny na různá témata.

Vystoupit výše po úrovních vědomí je člověku při spolupráci se mnou umožněno zatím jen výjimečně.

Co se při těchto očistách a vzestupech do vyšších úrovní vědomí děje se můžete dočíst například v knize "Vzestup po úrovních vědomí" od autora Dr. Davida R. Hawkinse (světoznámý autor, psychiatr, lékař, duchovní učitel a badatel v oblasti vědomí), který sepsal své knihy ve velmi vysokém stupni osvícení / realizace. Tuto knihu jednoznačně doporučuji.

Nejsem členem žádného náboženství, sekty ani duchovního hnutí. Je pro mě zásadní přímé a čisté napojení na Zdroj / Božství, bez prostředníků a mimo systémy.

"Uvědomme si, že štěstí je důsledkem úrovně vědomí (čím se člověk stal) a ne důsledek majetku nebo zážitků." - Dr. David R. Hawkins

 

Každý z nás si zaslouží zdraví, osobní štěstí, vnitřní naplnění života, svobodu a radost.

 

Úplně každý.

i Ty!

 

Pokud s vámi toto mé sdílení rezonuje, přejete si tyto vyšší / hlubší stavy zažívat častěji a přirozeně, těším se na setkání. :)

Srdečně Lukáš Javůrek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hawkins tabulka zkracena.JPG
bottom of page